SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction in Social Work - RP111
Title: SPP-Úvod do sociální práce
Guaranteed by: Department of Social Work (27-PSP)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Interchangeability : RPK111
Is pre-requisite for: RPK255, RP255, RP211, RPK211
Is interchangeable with: RPK111
Annotation - Czech
Cílem kurzu je získat přehled o sociální práci jako profesionálních a institucionalizovaných aktivitách, historii sociální práce, uplatnění sociální práce, o nárocích profese a profesní etice.

V denním prezenčním studiu se pracuje dialogickými metodami, užívá se práce ve skupinách a řešení modelových situace, reflexe zkušeností studentů v oblasti sociální práce. Studenti zakončí kurz zápočtem na základě power pointové prezentace zpracované dle zadání. Studentům bude poskytnut základní přehled probíraných témat a upozorněno na praktické využívání studijních materiálů. Během přednášek bude dán prostor pro kontrolní otázky a další diskuse s relevancí pro studijní téma.

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Literature - Czech

MATOUŠEK,O. a kol., Základy sociální práce, Praha: Portál, 2001

MATOUŠEK, O. a kol., Encyklopedie sociální práce, Praha: Portál, 2013

NOVOTNÁ,V. SCHIMMERLINGOVÁ V., Sociální práce její vývoj a metodické postupy,  Praha, UK 1992

Časopis Sociální práce / Sociálna práca

Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb v aktuálním znění.  

Studijní opora předmětu.

Další tituly doporučí vyučující kurzu. 

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Teaching methods - Czech

Předpokládá se, ře akademický rok 2023-24 bude vyučován prezenčně, v posluchárnách budovy ETF UK. O případných úravách a  změnách výuky by byli studenti  včas informováni.

Jednotlivá setkání mají podobu mixu přednášky/semináře a dialogických postupů. 

Studentům budou poskytnuty výukové materiály prostřednictví SIS a MOODLE.  

 

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Účast na  prezenční výuce v rozsahu 80% v případě, že bude možná fyzická účast studentů na přednáškách.  

Prezentace seminárního úkolu dle zadání v určený termín. 

Předmět je zakončen zápočtem.

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Syllabus - Czech

Vymezení oboru sociální práce

Historie sociální práce ve světě a v českých zemích

Etický kodex sociálních pracovníků 

Hlavní zaměření oboru sociální práce, cílové skupiny sociální práce

Zákon o sociálních službách 

Postavení, uplatnění a role sociálních pracovníků

  

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (28.01.2023)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodlu: http://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=376

Klíč k zápisu: uvodsp

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html