SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Theology II - RJTE3402
Title: Praktická teologie II
Guaranteed by: Jabok (27-J)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2014 to 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://is.jabok.cz/predmet/jabok/TE3402
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
Interchangeability : RJ340
Annotation - Czech
Kurz se jednak zabývá otázkami pastorace a evangelizace různých skupin a věkových kategorií po teoretické i praktické stránce, jednak ukazuje na sepjatost s ostatními obory teologie i sociálních věd a nutnost využívat jejich poznatků. Seznamuje posluchače se situací a problémy různých prostředí, společenství, obcí a farností, zabývá se otázkami hodnotového systému v životní praxi a ukazuje způsoby, jakými je možné nabízet duchovní hodnoty v současné společnosti. Poskytuje informaci o základních pomůckách práce s lidmi na tomto poli, včetně způsobů výuky. Zvláštní pozornost je věnována problémům mládeže.
Last update: MORAVEC (30.07.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html