SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Christian Social Ethics - RJT323
Title: Křesťanská sociální etika
Guaranteed by: Jabok (27-J)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2014 to 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://is.jabok.cz/predmet/jabok/T323
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
Interchangeability : RJ338
Annotation - Czech
Křesťanské sociální učení mající vztah ke společenské a politické praxi (zejména týkající se vztahu k práci a k sociální politice) jak je zakotvené v dokumentech katolické církve příp. jiných křesťanských církví. Důraz bude položen na souvislosti společenského a politického východiska s principy křesťanské sociální etiky.
Last update: MORAVEC (30.07.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html