SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies Seminar 2 - RETK8023
Title: RP-Seminář religionistiky
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HS]
summer s.:0/4, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETKN8021
Additional information: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Classification: Theology > Theology, Catholic Theology, External Subjects, General Subjects, Hussite Theology, Protestant Theology, Pastoral and Social Work, The
Pre-requisite : RET8100
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (21.06.2021)

V tomto semináři budou studenti společně číst a komentovat konkrétní zvolený posvátný text (Korán, výbor
chasidských příběhů atd.) a prostřednictvím seminárních diskusí si osvojovat základní interpretační a
hermeneutické dovednosti v práci s pramenným náboženským textem a s využitím relevantních pomůcek a
sekundární literatury.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (21.06.2021)

Korán, Academia, Praha, 2003

Bhagavadgíta, Odeon, Praha, 1976

BUBER, M., Chasidská vyprávění, Kalich, Praha, 2002

ANTALÍK, D., Jak srovnávat nesrovnatelné. Strategie mezináboženské komparace, Oikumene, Praha, 2005

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (21.06.2021)

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=571

Přístup pro hosty: "religionistika"

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html