SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Adapted Compensatory Exercises - PZTV271NK
Title: Kompenzační cvičení pro OSP
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0, MC [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Interchangeability : PZTV271N
Is incompatible with: PZTV271N
Is interchangeable with: PZTV271N
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (01.02.2019)
Kompenzační cvičení pro osoby se specifickými potřebami zaměřené na korekci negativních důsledků změn nejen v pohybovém systému, ale i v ostatních funkčních systémech lidského těla. Metodické postupy uvolňování, protahování a posilování jednotlivých oblastí těla. Vytvoření dostatečně praktických předpokladů pro tvorbu pohybových programů OSP.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D. (23.09.2020)

Cílem předmětu je seznámit a naučit studenty základy tvorby (metodické postupy) kompenzačních programů pro jednotlivé oblasti pohybového systému.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (01.02.2019)

Povinná literatura:

LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4836-8.

Doporučená literatura:

BEDÁŇOVÁ, Kamila, Jitka DÝROVÁ a Marta MUCHOVÁ. Příručka péče o zdraví: kompenzační cvičení. V Brně: Vysoké učení technické, 2015. ISBN 978-80-214-5209-1.

BOTLÍKOVÁ, Vladana. Pozdrav monitoru: [cvičení pro všechny, které u počítače bolí tělo. Ilustroval Jiří KORTÁNEK. Praha: Vašut, 2009. ISBN 978-80-7236-658-3.

BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení: uvolňovací, protahovací, posilovací. Praha: Grada Publishing, 2005. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-0948-2.

SOBOTKOVÁ, Ivona a Blanka HOŠKOVÁ. Skoliotické držení těla a skolióza ve školní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže. 2015, 81(5), 15-21.

VETKASOV, Artem, Blanka HOŠKOVÁ a Ivona SOBOTKOVÁ. Objektivizace významu dechových cvičení u osob s poraněním míchy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014, 21(2), 68-72.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (17.05.2019)

Test.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (01.02.2019)

Tematické okruhy:

1. Pohybový systém a zátěž. Specifika u osob se specifickými potřebami.

2. Význam kompenzačních cvičení u OSP, základní teoretická východiska.

3. Charakteristika uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cvičení, specifika u jedinců se zdravotním postižením.

4. Dechová a relaxační cvičení jako součást kompenzačního programu OSP.

5. Specifika jednotlivých sportovních odvětví OSP z hlediska nároků kompenzace I.

6. Specifika jednotlivých sportovních odvětví OSP z hlediska nároků kompenzace II.

7. Zásady tvorby kompenzačních programů pro různé věkové kategorie OSP.

8. Modifikované formy hodnocení hybnosti s ohledem na vhodnost výběru korektivních aktivit.

9. Význam a aplikace dechových a relaxačních cvičení, specifika u jedinců se zdravotním postižením.

10. Metodické postupy korekce zatížení u OSP v oblasti krční páteře.

11. Metodické postupy korekce zatížení u OSP v oblasti trupu.

12. Metodické postupy korekce zatížení u OSP v oblasti pánve.

13. Metodické postupy korekce zatížení u OSP v oblasti dolních končetin.

14. Využití pomůcek v kompenzačním programu pro OSP.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D. (01.12.2022)

Studijní opory, kromě literárních zdrojů, se nacházejí a postupně doplňují na:

MS TEAMShttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_q2JvMBBdgiVSh1D-OwEEbqOVp1zZUgNQQCznZaQsI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=634b0ea9-d809-498d-a82b-f44d73be7155&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2             

                  Kód týmu:  belfhbd

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html