SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Massage techniques in sport - PZTV268K
Title: Masážní postupy ve sportu
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (01.02.2019)
Předmět seznamuje studenty s masáží, jako s jedním z regeneračních prostředků ve výkonnostním i rekreačním sportu. Studenti si osvojí znalosti masážních technik a postupů ve všech druzích sportovní masáže. Naučí se účinně regenerovat organismus a zařazovat masáž do sportovní přípravy.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (01.02.2019)
Povinná literatura:
HOŠKOVÁ, Blanka, Simona MAJOROVÁ a Pavlína NOVÁKOVÁ. Masáž a regenerace ve sportu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3099-1.
Doporučená literatura:

FLANDERA, Stanislav. Sportovní masáže: příručka pro absolventy rekvalifikačních masérských kurzů. Olomouc: Poznání, 2008. ISBN 978-80-86606-73-6.

HOŠKOVÁ, Blanka. Masáž ve sportu. Praha: Olympia, 2000. ISBN 80-7033-093-7.

TESAŘ, Vlastimil. Sportovní masáže. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5415-4.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (24.05.2019)

Teorie (písemný test) a praxe (předvedení masážní sestavy)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (01.02.2019)

Tematické okruhy:

1. Historie masáže.

2. Účinky masáže.

3. Druhy sportovní masáže.

4. Hygienické požadavky při masáži v klinických podmínkách a v terénu.

5. Masážní prostředky a pomůcky.

6. Indikace a kontraindikace masáže.

7. Masážní hmaty-přehled, způsob jejich provádění.

8. Modifikace masérských technik.

9. Masáž zad a šíje.

10. Masáž hrudníku a břicha.

11. Masáž dolní končetiny zezadu.

12. Masáž dolní končetiny zepředu.

13. Masáž horní končetiny.

14. Automasáž.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html