SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Prevention of vertebrogen ailments - PZTV245N
Title: Prevence vertebrogenních poruch
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 16 / 16 (16)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > Biomedicine Subjects
Annotation -
The number of people endangered or affected by diseases of civilisation is growing. One of the possible kinds of prevention is motional activity prescribed by an educated instructor, trainer or doctor. It is necessary to have in mind not only the benefits of a physical load but also the possible risks to health.
Last update: Krasilov Jiří (13.01.2017)
Aim of the course - Czech

vÝSTUPY Z UČENÍ:

1. Prostřednictvím semestrální výuky je třeba porozumět smyslu protisměrného poohybu osy pánevní a ramenní pro pružnou a pevnou funkci páteře.

2. Prokázat kvalitu pohybového provedení v jednotlivých modifikacích spinálních cvičení - v lehu na zádech, v lehu na břiše, případně i v lehu na boku.

3. V didaktice pohybového učení podpořit kvalitu provedení spinálních cvičení modifikacemi dechu a uvědomělým řízením cvičebních vzorů.

4. Prokázat znalost i dovednost v rozvíjení mechaniky dýchání v jednotlivých sektorech trupu.

5. Naučit se různé způsoby, jimiž se procvičuje tzv. dechová vlna.

6. Pochopit smysl spinálních cvičení pro kvalitu základní lidské lokomoce chůze a v jejím, mohli bychom říci přímém pokračování, i běhu.

Last update: Strnad Pavel, doc. PhDr., CSc. (28.08.2023)
Literature - Czech

1. GÍTANANDA, G. Jóga - krok za krokem. Praha: Dobra & Fontána, 1999. 364 s. ISBN

80-86179-38-9.

2. VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada, 1997, 272 s. ISBN 807169-256-5.

3. LEWIT, K. Bolesti v zádech a rady nemocným. Praha: Avicenum, 1972.

4. ČUMPELÍK, J. Zkoumání vztahu mezi držení těla a dechovými pohyby. Praha: UK FTVS, Disertační práce 2006, 119 s.

Last update: Majorová Simona, MUDr. (15.11.2019)
Requirements to the exam - Czech

80 % účast ve výuce.

Prezentace kvalitou procvičovaných cvičebních tvarů a jejich teoretické zdůvodnění.

Last update: Majorová Simona, MUDr. (15.11.2019)
Syllabus - Czech

1. Význam polohy, pohybu a trakce ve vyrovnávacím cvičebním vzoru. O koordinaci pohybu s dýcháním a o prociťování svalového napětí. Koncové částí těla a jejich vliv na posturální funkci.
2. Diagnostika dechových pohybů. Dg. dechových pohybů na zádech a na břiše v oblasti břišní, dolní hrudní a horní hrudní. Práce s představou koordinované práce bránice s břišní stěnou.
3. Cvičení pro abdominální typ dýchání. Tři části bránice, tři části břišní stěny ve cvičebních vzorech, které napomáhají uvědomovat si dechové pohyby v břišní oblasti.
4. Autotrakční cvičení. Úvod do torzních, spinálních cvičení v lehu na zádech. Uvědomělé řízení pohybu v koordinaci se základním způsobem dýchání. V závěru koordinační cvičení pro dolní končetiny, paže a hlavu v lehu na zádech.
5. Diagnostika dechových pohybů v sedu klečmo, nebo jiném sedu, který umožní vzpřímené držení páteře.
6. Procvičování dechové vlny v různých výchozích polohách. První polovina spinálních cvičení v lehu na zádech.
7. Speciální cvičení pro facilitaci abdominálního dýchání. Druhá polovina spinálních cvičení v lehu na zádech.
8. Speciální cvičení pro facilitaci dolního hrudního dýchání. Procvičování individuální i ve dvojicích k osvojení dopomoci cvičícímu. Průpravné cvičení pro IAP. Koordinační cvičení pro dolní končetiny, paže a hlavu v lehu na zádech, jako relaxační cvičení.
9. Spinální cvičení v lehu na zádech, opakovací lekce.
10. Speciální cvičení pro facilitaci horního hrudního dýchání. Spinální cvičení v lehu na břiše, první část.
11. Procvičování senzibility jednotlivých částí těla v kontaktu s podložkou na začátku i konci cvičební hodiny. Spinální cvičení v lehu na břiše.
12. Opakování teorie i všech cvičebních tvarů, které napomáhají k uvědomění dechové mechaniky v jednotlivých částech trupu. Relaxační cvičení.
13. Speciální dechová cvičení pro facilitaci celkového dechu. Opakování dechové vlny v různých základních cvičebních polohách.
14. Spinální cvičení v lehu na břiše, opakovací lekce. Závěrečná relaxační cvičení.

Last update: Strnad Pavel, doc. PhDr., CSc. (28.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html