SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Compensatory exercises - PZTV239TSA
Title: Kompenzační cvičení ve sportu
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, C [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Marcela Kloučková
Annotation -
Last update: Mgr. Jiří Kolář (05.03.2018)
The subject's content follows from current needs and concepts of the motional activities of handicapped people. Motional compensation of adverse effects of the handicap on the postural and movement stereotype by means of remedial physical education modified according to individual needs of a handicapped individual, the adequately optimal quality of the performed movement being a prerequisite.
Course completion requirements - Czech
Last update: Marcela Kloučková (06.12.2022)

Zápočet:


Účast na seminářích
Metodické postupy na zadané téma

Literature - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (25.05.2019)

Levitová, A., Hošková, B. (2015). Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada.

Hošková, B. a kol. (2012). Vademcum ZTV (druhy oslabení). Praha: Karolinum.Hošková, B., Sobotková, I. (2017). Kvalita pohybu jako základní aspekt kompenzačních. Telesná výchova a šport: 27(4), Metodická příloha, I.-VII.

VÉLE,F. Kineziologie. Praha: Triron, 2006. 365s. ISBN 80-7254-837-9

BURSOVÁ,M. Kompenzační cvičení. Praha“ Grada, 2005. 184 s. ISBN 80-247-0948-1

KABELÍKOVÁ,K.,VÁVROVÁ,M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997, 240

s. ISBN 80-7169-384-7

KOLEKTIV AUTORU. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. 260 s. ISBN 80-7169-25

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (05.03.2018)

Obsah výuky

Přednášky:

1. Pohybový systém a zátěž.

2. Význam kompenzačních cvičení, základní teoretická východiska

3. Charakteristika uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cvičení

4. Dechová a relaxační cvičení jako součást kompenzačního programu.

5. Specifika jednotlivých změn v lidském těle důsledkem oslabení- postižení I.

6. Specifika jednotlivých změn v lidském těle důsledkem oslabení - postižení. II.

7 .Zásady tvorby kompenzačních programů pro různé kategorie oslabení - postižení..

Semináře

1. Modifikované formy hodnocení hybnosti s ohledem na vhodnost výběru korektivních aktivit.

2. Význam a aplikace dechových a relaxačních cvičení.

3. Metodické postupy korekceí v oblasti krční páteře.

4. Metodické postupy.korekce v oblasti trupu.

5. Metodické postupy korekce v oblasti pánve.

6. Metodické postupy korekce v oblasti dolních končetin.

7. Využití pomůcek v kompenzačním programu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html