SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Application of Adapted Compensatory Exercises - PZTV239
Title: Aplikace kompenzačních cvičení
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / 40 (40)
Min. number of students: 10
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Biomedicine Subjects
Co-requisite : PFYZ075
Incompatibility : PZTV286, PZTV661
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (22.04.2015)
The subject's content follows from current needs and concepts of the motional activities of handicapped people. Motional compensation of adverse effects of the handicap on the postural and movement stereotype by means of remedial physical education modified according to individual needs of a handicapped individual, the adequately optimal quality of the performed movement being a prerequisite.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D. (08.02.2021)

Cílem předmětu je seznámit a naučit studenty základy tvorby (metodické postupy) kompenzačních programů pro jednotlivé oblasti pohybového systému.

Kompetence: Student bude schopen vytvořit kompenzační program pro kompenzaci svalové nerovnováhy v jednotlivých oblastech pohybového systému.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D. (05.02.2021)

Požadavky na zakončení předmětu

Účast na seminářích

Metodické postupy na zadané téma

Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

LEVITOVÁ, A., HOŠKOVÁ, B. Zdravotně-kompenzační cvičení. Grada Publishing, 2015.

HOŠKOVÁ, B. a kol. Vademcum ZTV (druhy oslabení). Praha: Karolinum, 2012.

HOŠKOVÁ, B., SOBOTKOVÁ, I. Kvalita pohybu jako základní aspekt kompenzačníchprogramů. Telesná výchova a šport, 2017. 27(4), Metodická příloha, I.-VII.

VETKASOV, A., HOŠKOVÁ, B. Dechová cvičení u osob po poranění míchy. Research papers, 2013. p 261-271.

Anglická literatura:

KOLÁŘ, P. et al. Clinical Rehabilitation. 2013. 764 s.

NELSON, A., KOKKONEN, J. Stretching anatomy. Human kinetics, 2013.

Teaching methods - Czech
Last update: Jiří Krasilov (22.04.2015)

Obsah výuky

Přednášky:

1. Pohybový systém a zátěž.

2. Význam kompenzačních cvičení, základní teoretická východiska

3. Charakteristika uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cvičení

4. Dechová a relaxační cvičení jako součást kompenzačního programu.

5. Specifika jednotlivých změn v lidském těle důsledkem oslabení- postižení I.

6. Specifika jednotlivých změn v lidském těle důsledkem oslabení - postižení. II.

7 .Zásady tvorby kompenzačních programů pro různé kategorie oslabení - postižení..

Semináře

1. Modifikované formy hodnocení hybnosti s ohledem na vhodnost výběru korektivních aktivit.

2. Význam a aplikace dechových a relaxačních cvičení.

3. Metodické postupy korekceí v oblasti krční páteře.

4. Metodické postupy.korekce v oblasti trupu.

5. Metodické postupy korekce v oblasti pánve.

6. Metodické postupy korekce v oblasti dolních končetin.

7. Využití pomůcek v kompenzačním programu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D. (05.02.2021)

100 % účast (v současnosti, v případě nemoci či karantény) je lekce omluvena

Aplikované kompenzační programy na zadané téma

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (20.06.2019)

Semináře a cvičení

1. Význam kompenzačních cvičení, základní teoretická východiska.

2. Význam kvality pohybu ve zdravotně-kompenzačních programech

3. Diagnostika pohybového systému

4. Charakteristika uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cvičení

5. Zásady tvorby kompenzačních programů

6. Význam a aplikace dechových a relaxačních cvičení

7. Metodické postupy korekce v oblasti krční páteře

8. Metodické postupy.korekce v oblasti trupu a horních končetin

9. Metodické postupy korekce v oblasti pánve

10. Metodické postupy korekce v oblasti dolních končetin

11. Využití pomůcek v kompenzačním programu I.

12. Využití pomůcek II

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D. (12.02.2021)

pro společnou komunikace a v případě on-line výuky je vytvořen tým na MS TEAMS.

Odkaz na MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae803b6cdfcd94656a7f0fe4dbd1676eb%40thread.tacv2/conversations?groupId=4962c19e-102f-4bd0-9616-11460610ea94&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

kód kurzu: k8alh3v

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html