SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
The Basics of Hygiene, Regeneration and Massage - PZTV238
Title in English: Základy hygieny, regenerace a masáže
Guaranteed by: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: MUDr. Simona Majorová
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Simona Majorová
Incompatibility : PZTV116
Interchangeability : PZTV116, PZTV237
Annotation - Czech
Last update: Jiří Krasilov (30.03.2015)
Předmět seznamuje se základy hygieny a epidemiologie, vysvětluje podstatu preventivního lékařství. Důraz klade na prevenci infekčních a neinfekčních onemocnění, životosprávu člověka včetně zásad správné výživy. Regenerace je součástí zdravého způsobu života. Probrány jsou regenerační procedury včetně masáže, vliv procedur na organismus člověka.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (30.04.2015)

Povinná:

HOŠKOVÁ,B. Masáž ve sportu. Praha: Olympia,2003.

CINGLOVÁ,L. Hygiena. Praha 2002, FTVS UK. ISBN 80-86317-25-0

HOŠKOVÁ, B. Masáž ve sportu. Praha: Olympia. 2000. s. 125.ISBN 80-7033-093-7

JIRKA,Z.: Regenerace a sport. Praha: Olympia. 1990.

HOŠKOVÁ,B., MAJOROVÁ,S.,NOVÁKOVÁ,P. Masáž a regenerace ve sportu. Praha:Karolinum. 2010. s.112. ISBN 978-80-246-1767-1

PODSTATOVÁ,H. Základy epidemiologie a hygieny. 1.vyd. Praha: Galén : Karolinum, 2009. 158 s. ISBN : 978-80-7262-597-0 (Galén ). ISBN Karolinum 978-80-246-1631-5 (Karolinum.).

Studijní opory: www.ftvs.cuni.cz/elstudovna

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (10.05.2019)

Požadavky na zápočet:

  • zápočtová práce na vybrané téma.

Požadavky na zkoušku:

  • Test, a ústní zkouška.

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (30.04.2015)

Přednášky:

1. Úvod do oboru hygieny a epidemiologie. Faktory životního prostředí.

2. Životní prostředí. Měření a hodnocení znečištění.

3. Hygiena vody. Zdravotní rizika kontaminace.

4. Hygiena výživy. Výživové normy. Zdravotní rizika z potravin.

5. Hygiena práce a pracovní lékařství. Pracovní prostředí.

6. Hygiena tělovýchovných zařízení.

7. Životospráva sportovce. Spánek. Negativní jevy v životosprávě.

8. Obecná epidemiologie. Epidemiologická metoda práce.

9. Speciální epidemiologie. Nákaza a její formy. Preventivní epidemiologická opatření.

10. Cestovní medicína.

11. Úvod do problematiky regenerace. Formy regenerace. Biologické prostředky regenerace.

12. Vodní procedury a tepelné procedury.

13. Výživa a pitný režim v regeneraci. Regenerace pohybem.

14. Masáž. Druhy masáže. Indikace, kontraindikace. Hygiena masáže. Masážní hmaty.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html