SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Applied Remedial PE - PZTV235N
Title: Aplikovaná zdravotní tělesná výchova OSP
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/0, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (25.05.2019)
Studenti se seznámí s cíli a úkoly zdravotní tělesné výchovy, organizačními formami a pedagogickým procesem a zejména pak s aplikacemi pro osoby se specifickými potřebami. Obasahem předmětu jsou také postavení zdravotní a léčebné tělesné výchovy, struktura pohybového obsahu, základní vyrovnávací prostředky a metodické postupy ovlivňování morfologicko-funkčních odchylek u různých druhů oslabení a postižení.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (25.05.2019)

HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. 3.vyd. Praha: Nakl. Karolinum, 2007. ISBN 80-7184-621-X.

KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, Avicenum, 1997. 239 s. ISBN 80-7169-384-7.

Hošková, B. a kol. (2012). Vademcum ZTV (druhy oslabení). Praha: Karolinum.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jiří Krasilov (25.03.2014)

100 % docházka

seminární práce, metodický výstup

zápočtový test

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (25.05.2019)
Přednášky
1. Zdravotní TV, cíle a úkoly

2. Základní vyrovnávací prostředky

3. Svalová nerovnováha, pravidla pro korekci

4. Kategorie zdravotních oslabení, diagnostika pohybového systému

5. Zdravotně postužený jedinec, aplikace pro soběstačnost

6. Modifikované pohybové aktivity pro zdrav.postižené

7. Metodické postupy a tvorba cvičebních jednotek

Semináře a cvičení
1. Výchozí cvičební polohy - jejich význam. Cvičební tvary podle účelu : uvolňovací, protahovací, posilovací.

2. Základní cvičební tvary ve výchozích polohách. Nácvik jednoduchých pohybových

stereotypů I.

3. Základní cvičební tvary ve výchozích cvičebních polohách. Nácvik jednoduchých

pohybových stereotypů II.

4. Metodické zásady výchovy ke správnému držení těla - oblast hrudní a krční páteře.

5. Metodické zásady výchovy ke správnému držení těla - oblast pánve a dolních končetin.

6. Význam dechu a dechová cvičení. Metodika nácviku jednotlivých typů dýchání bezdoprovodných pohybů.

7. Dechová cvičení s doprovodnými pohyby částí těla.

8. Dechová cvičení při lokomočních pohybech. Využití dechových cvičení k rozvoji posturálního stereotypu.

9. Relaxační cvičení, metodické postupy nácviku relaxace

10.Charakter pohybových aktivit a cvičebních jednotek pro různé kategorie oslabení .

11. ZTV v seniorském věku.

12. Využití cvičebních pomůcek ve zdravotní TV. Metodické výstupy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html