SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Sport Massage - PZTV177TSA
Title: Sportovní masáž
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (12.09.2017)
Sportovní masáž jako jeden z regeneračních prostředků ve výkonnostním i rekreačním sportu. Znalost masážních technik a postupů v ve všech druzích sportovní masáže pomůže účinně regenerovat organismus.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (12.09.2017)

HOŠKOVÁ, B., MAJOROVÁ, S., NOVÁKOVÁ, P. Masáž a regenerace ve sportu. 1. vyd.Praha: Karolinum, 2010.112 s. ISBN 978-80-246-1767-1

HOŠKOVÁ, B. Masáž ve sportu. Praha: Olympia, 2000. 127 s. ISBN 80-7033-093-7.

FLANDERA, S. Sportovní masáže. Příručka pro absolventy rekvalifikačních masérských kurzů. Olomouc: Poznání, 2008. 156 s. ISBN 978-80-86606-73-6.

RIEGEROVÁ, J. Rekondiční a sportovní masáže. Olomouc: UP, 2007. 93s. ISBN 978-244-1661-8

BENJAMIN, P.J., LAMP, S.P. Understanding sports massage. 2 vyd. USA: Human Kinetics, 2005. 155s. ISBN-13: 978-0-7360-5457-7.

KVAPILÍK, J. A KOL. Teorie a praxe sportovní masáže. Praha: Karolinum, 1992. 249 s. ISBN 80-7066-629-3.

KVAPILÍK , J. Sportovní masáž pro každého. 3. vyd. Praha: Olympia, 1991. 147 s. ISBN 80-7033-120-8.

HOŠKOVÁ,B.MAJOROVÁ,S. Základy hygieny, regenerace a masáže.

www.ftvs.cuni.cz/elektronická studovna

HOŠKOVÁ,B. Masážní hmaty a postupy. Videokazeta. Praha: Univerzita Karlova, EC-FTVS. 2003.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (12.09.2017)

Požadavky na zápočet:

  • 100% docházka na cvičení

Masérské hmaty a postupy - praxe

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (12.09.2017)

Přednášky:

1. Historie masáže. Účinky masáže .

2. Druhy sportovní masáže.

3. Hygiena masáže.

4. Hygienické požadavky při masáži v klinických podmínkách a v terénu.

5. Masážní prostředky a pomůcky.

6. Indikace a kontraindikace masáže.

7. Masážní hmaty - přehled, způsob jejich provádění.

Cvičení:

1. Masáž zad a šíje.

2. Masáž hrudníku a břicha.

3. Masáž dolní končetiny zezadu.

4. Masáž dolní končetiny zepředu.

5. Masáž horní končetiny.

6. Automasáž.

7. Zápočtové požadavky - praxe.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html