SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basics of Sports Medicine - PZTV168
Title: Základy tělovýchovného lékařství
Guaranteed by: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 60 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Simona Majorová
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Teacher(s): MUDr. Simona Majorová
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (17.05.2019)
Cílem výuky je teoretické seznámení s oborem TVL, s důrazem na vztah pohybu a zdraví a na význam pohybu v prevenci a léčbě. Jsou zahrnuty základy funkční diagnostiky, problematika pohybových aktivit u vybraných chorob a v extrémních podmínkách.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (23.08.2019)

BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Praha: Karolinum, 2014, 283 s. 2.vydání ISBN 80-246-1171-6.

CINGLOVÁ, L. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 2.vyd. Praha: Karolinum, 2010. 199 s. ISBN 978-80-246-1778-7.

KUČERA, M. a kol. Pohyb v prevenci a terapii: Kapitoly z tělovýchovného lékařství pro studenty fyzioterapie. Praha: Karolinum, 1998. 196 s. ISBN80-7184-042-4.

MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. et al. Fysiologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén. 2011. ISBN 978-80-7262-695-3.

PASTUCHA, D. a kol. Tělovýchovné lékařství. Vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4837-5.

VILIKUS, Z., BRANDEJSKÝ, P., NOVOTNÝ, V. Tělovýchovné lékařství. 1.vyd. Praha:, Karolinum, 2004. 257 s. ISBN 80-246-0821-9.

VILIKUS, Z. a kol. Výživa sportovců a sportovní výkon. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3152-3.

LUIGI, A. J.(Ed.) Adaptive Sports Medicine. A Clinical Guide. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-56566-8.

American College of Sports Medicine. ACSM's Exercise Testing and Prescription. Lippincott Williams and Wilkins, 2018, pp 592. ISBN13 (EAN): 9781496338792.

American College of Sports Medicine. ACSM's Clinical Exercise Physiology. Lippincott Williams and Wilkins, 2019, pp 600. ISBN13 (EAN): 9781496387806.

Scuderi GR, McCann PD. Sports Medicine: A Comprehensive Approach Hardcover. Elsevier Canada; 2 edition (2004), pp 800. ISBN-13: 978-0323023450.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (20.06.2019)

Požadavky na zkoušku:

  • ústní nebo písemná zkouška

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (20.06.2019)

Přednášky a semináře - okruhy témat

1. Tělovýchovné lékařství, koncepce oboru. Tělovýchovně lékařské prohlídky.

Reakce a adaptace na sportovní zátěž. Sportovní srdce.

2. Spiroergometrie jako základní funkční vyšetření v tělovýchovném lékařství.

3. Klinická antropologie. Somatotypy. Biologický věk.

4. Pohybová aktivita u zdravých osob, indikace a kontraindikace sportovní činnosti. Preskripce pohybové aktivity na základě výsledků spiroergometrie.

5. Pohybová aktivita u civilizačních chorob I (Hypertenze, ICHS, Pozátěžový bronchospasmus).

6. Pohybová aktivita u civilizačních chorob II (Obezita. Diabetes mellitus, onemocnění pohybového aparátu).

7. Doping, pozitivní a negativní účinky dopingových látek.

8. Pohybové aktivity a extrémní podmínky (podchlazení, přehřátí). Rizikové sporty (potápění, horolezectví,

9. Jednoduché zátěžové testy (W170, Diving reflex, Flackův test, Handgrip, Sport-tester, Cooperův test atd.)

10. Specifika sportu dětí, žen a seniorů.

11. Pitný režim ve sportu. Dehydratace. Otrava vodou. Prevence křečí.

12. Výživa u vytrvalostních sportů, vhodné doplňky stravy.

13. Výživa u silových sportů, vhodné doplňky stravy.

14. Úrazy ve sportu. Chronické poškození ve sportu.

15. Náhlá smrt při sportu. Dispozice, diagnózy, prevence, minikazuistiky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html