SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
The Basics of Hygiene, Regeneration and Massage - PZTV127
Title in English: Základy hygieny, regenerace a masáže
Guaranteed by: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: MUDr. Simona Majorová
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Simona Majorová
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Incompatibility : PZTV116
Interchangeability : PZTV116
Is incompatible with: PZTV116
Is interchangeable with: PZTV116
Annotation - Czech
Last update: TAJ (18.12.2006)
Předmět seznamuje se základy hygieny a epidemiologie, vysvětluje podstatu preventivního lékařství. Důraz klade na prevenci infekčních a neinfekčních onemocnění, životosprávu člověka včetně zásad správné výživy. Regenerace je součástí zdravého způsobu života. Probrány jsou regenerační procedury včetně masáže, vliv procedur na organismus člověka.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (16.05.2019)

Povinná:

HOŠKOVÁ,B. Masáž ve sportu. Praha: Olympia,2003.

CINGLOVÁ,L. Hygiena. Praha 2002, FTVS UK. ISBN 80-86317-25-0

JIRKA,Z.: Regenerace a sport. Praha: Olympia. 1990.

HOŠKOVÁ,B., MAJOROVÁ,S.,NOVÁKOVÁ,P. Masáž a regenerace ve sportu. Praha:Karolinum. 2010. s.112. ISBN 978-80-246-1767-1

Studijní opory: www.ftvs.cuni.cz/elstudovna

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (10.05.2019)

Požadavky na zápočet:

 • zápočtová práce na vybrané téma.

Požadavky na zkoušku:

 • Test a ústní zkouška.

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (13.03.2017)
 • Metody měření a hodnocení faktorů životního prostředí. Měření a hodnocení znečištění životního prostředí.
 • Hygiena vody. Zdravotní rizika kontaminace.
 • Hygiena výživy. Výživové normy. Zdravotní nebezpečí z potravin.
 • Hygiena práce a pracovní lékařství. Pracovní prostředí.
 • Hygiena tělovýchovných zařízení.
 • Životospráva sportovce. Spánek.
 • Cestovní medicína - vybraná témata. Aklimatizace.
 • Obecná epidemiologie. Epidemiologická metoda práce.
 • Speciální epidemiologie. Nákaza a její formy. Preventivní epidemiologická opatření.
 • Formy regenerace. Biologické prostředky regenerace.
 • Vodní procedury.
 • Tepelné procedury.
 • Masáž. Druhy masáže. Indikace, kontraindikace. Hygiena masáže.
 • Masážní hmaty. Automasáž.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html