SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Hygiene - PZTV112
Title: Hygiena
Guaranteed by: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Simona Majorová
Teacher(s): MUDr. Simona Majorová
Annotation -
Last update: MUDr. Simona Majorová (19.06.2019)
The obligatory courses of hygiene give the basic information in hygiene and epidemiology. The hygiene of medical facilities and the prevention of hospital-acquired infections and the importance of immunization are stressed.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Helena Vomáčková (19.12.2019)

HAMPLOVÁ, L. a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotních škol.1.vyd. Praha: Triton, 2015.

PODSTATOVÁ, H. Základy epidemiologie a hygieny. 1.vyd. Praha: Galén: Karolinum, 2009.

TUČEK, M. a kol. Hygiena a epidemiologie. 2. dopl..vyd. Praha: Karolinum, 2018.

LADOU, J., HARRISON R. J.Current Occupational Environmental Medicine. 5th Ed., McCraw-Hill Education, 2014.

WARD, H. et al. Oxford handbook of epidemiology for clinicians. OUP Oxford, 2012.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (25.10.2010)

Požadavky na zápočet:

  • písemný test.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Helena Vomáčková (19.12.2019)

Přednášky:

1. Úvod do oboru hygieny. Náplň oboru, význam, základní předpisy.

Životní prostředí. Hygiena ovzduší, vody, půdy. Vnitřní prostředí. Zdravotní rizika znečištění prostředí.

2. Hygiena výživy. Zdravotní rizika z potravin. Nemocniční stravování.

Životospráva, negativní jevy v životosprávě (závislosti), prevence.

3. Hygiena práce. Pracovní rizika ve zdravotnictví.

4. Hygiena zdravotnických zařízení. Prevence poškození zdraví zdravotnických pracovníků.

5. Základy epidemiologie. Nákaza. Proces šíření nákazy. Protiepidemická opatření.

6. Nozokomiální nákazy. Výskyt, původci, zdroj, cesta přenosu, podmínky šíření, prevence.

7. Cestovní medicína - rizika, vybrané nákazy, prevence, importované nákazy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html