SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Professional Practice - PVOT135K
Title: Odborná praxe
Guaranteed by: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Teacher(s): doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Interchangeability : PVOT135
Is incompatible with: PVOT135
Is interchangeable with: PVOT135
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)
Hlavním cílem výuky odborné praxe je zvládnutí odborné terminologie a metodického popisu činností v jednotlivých tématech základní a speciální tělesné přípravy s důrazem na boj zblízka a vojenské lezení. Výcvik navazuje přímo na zvládnutí jednotlivých tematických částí základní a speciální tělesné přípravy. Při výuce je kladen důraz na schopnost kontrolovat koordinaci provádění vlastních pohybů, na komunikaci při vedení výcviku, na aktivitu a přístup k výcviku. Jasně je specifikována terminologie jednotlivých cviků, cvičení, činností a materiálu. Precizně jsou prakticky předváděny jednotlivé techniky a činnosti z obsahu témat speciální tělesné přípravy včetně jejich odborného popisu. Na výuku se student připravuje zpracováním dokumentace (písemné přípravy) v závislosti na tématu vojenské základní nebo speciální tělesné přípravy, cílové skupině a časové dotaci.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

Cílem předmětu odborné praxe je vést výcvik v požadované kvalitě, a to především za použití odborné terminologie a metodických popisů činností v jednotlivých tématech základní a speciální tělesné přípravy s důrazem na boj zblízka a vojenské lezení. Terminologické významy a metodické popisy navazují na dovednosti zvládnuté v předmětech ZSTP I a ZSTP II. Studenti vedou určitou část hodiny boje zblízka nebo vojenského lezení, kde je kladen důraz především na terminologické vyjadřování a metodické popisy dovedností. Součástí odborné praxe je i plánování a příprava přesunu, kde je pozornost zaměřena v souvislosti s cílem přesunu na časový plán a orientaci v terénu. Dále potom na organizaci výročního a profesního přezkoušení v rámci resortu Ministerstva obrany. Na výuku se student připravuje zpracováním dokumentace (písemné přípravy) v závislosti na cílové skupině a časové dotaci.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

Výstupní požadavky: cílové znalosti a dovednosti  


Výstupním požadavkem je zpracování písemné přípravy a následné vedení praktické části výuky v níže uvedených tématech:  


- Příprava přesunu - orientace v terénu I 


- Vedení části výcvikové hodiny - boj zblízka


- Vedení části výcvikové hodiny - vojenské lezení 


- Vedení části přezkoušení v základní a profesní tělesné přípravě 


Vyhodnocení vedení výcviku je posuzováno na základě níže uvedených kritérií:


K hodnocení je použita škála pro hodnocení vedení výcviku ve speciální tělesné přípravě AČR (Ministerstvo obrany. (2017) Boj zblízka (Pub 71-84-02). Vyškov: VA; VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO)

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO.


VÁGNER, M., SÝKORA, K., BARTÁK, E. & DOLEŽEL, M. (2010). Speciální tělesná příprava - zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum (PUB 71-84-01). Vyškov: VydOd OIT IRo VeV - VA.


Ministerstvo obrany. (2019) Vojensko lezení (Pub 71-84-05). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (1999) Překonávání překážek a házení (Těl-51-2). Praha: MO.


Ministerstvo obrany. (2017) Boj zblízka (Pub 71-84-02). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (2016) Základy přežití (pub 71-84-03). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (2006) vojenský pětiboj (pub 75-85-01). Vyškov: VA


BARTÁK, E. a kol. (2008). Výukové DVD vojenského lezení. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


VÁGNER, M. a kol. (2008). Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


VÁGNER, M. a kol. (2012). DVD - Základy boje na zemi. Praha: VO FTVS UK.


VGHÚ. (2005). Základy orientace v terénu. Dobruška: VGHÚ.


VÁGNER, M. (2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum.


MORROW, J. R., JACKSON, A. L., DISCH, J. G. & MOOD, D. P. (2005) Measurement and Evaluation in Human Performance. Champaign: Human kinetics.


SVOBODA, B. (2000). Pedagogika. Praha: Karolinum.


SVOBODA, B. (2007). Pedagogika sportu. Praha: Karolinum.


RYCHTECKÝ, A., & FIALOVÁ, L. (2004). Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

Tematika:


1. Příprava přesunu - orientace v terénu


2. Vedení části výcvikové hodiny – boj zblízka (rozcvičení a kompenzace)


3. Vedení části výcvikové hodiny – boj zblízka (základní techniky)


4. Vedení části výcvikové hodiny – boj zblízka (sebeobranné techniky)


5. Vedení části výcvikové hodiny – boj zblízka (cvičný úderový boj)


6. Vedení části výcvikové hodiny – boj zblízka (boj na zemi)


7. Vedení části výcvikové hodiny – vojenské lezení (jištění a lezení)


8. Vedení části výcvikové hodiny – vojenské lezení (slaňování)


9. Vedení části výcvikové hodiny – vojenské lezení (výstupy po laně, prusíkování)


10. Vedení části výcvikové hodiny – vojenské lezení (výstupy po laně, jumarování)


11. Vedení části výcvikové hodiny – vojenské lezení (prusíkování a slaňování přes překážku)


12. Vedení části výcvikové hodiny – vojenské lezení (dopomoc druholezci, jednoduchá volná kladka)


13. Vedení části přezkoušení v základní tělesné přípravě


14. Vedení části přezkoušení v profesní tělesné přípravě

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)
Studijní opory jsou dostupné v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9760
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html