SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Special Physical Training 1 - PVOT110N
Title: Speciální tělesná příprava 1
Guaranteed by: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/186, MC [HS]
Extent per academic year: 194 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Jiří Krasilov (16.01.2009)
Kurz je zaměřen na praktickou výuku témat STP, které nejsou vyučovány v samostatných kurzech, především na nácvik a procvičení technik překonávání přírodních a umělých překážek, házení na dálku a na cíl, osvojení techniky pohybu v terénu a zvládnutí orientace podle mapy a buzoly.
Literature - Czech
Last update: Jiří Krasilov (16.01.2009)

Přívětivý, L. Vojenská tělovýchova. 1.vydání. Praha: Karolinum, 2004. 109 s. ISBN: 80-246-0805-7.

14: Rozkaz ministra obrany ze dne 27. května 1999. Výcvik vojáků a žáků vojenských škol ve speciální tělesné přípravě. Věstník MO, částka 10.

Těl -1-1. Tělesná příprava v AČR. Praha: MO, 1989.

Těl-51-2. Překonávání překážek a házení. MO, 1999.

Lidmila, J. Topografická příprava. Vyškov: VVŠ PV, 2000.

Hejl, I. Turistika v horách. Praha: Olympia, 1990. ISBN 80-7033-023-6.

Štádler, V. GPS - praktická příručka. Lysá n. L.: Alpy, 1999. ISBN 80-85613-87-5.

Syllabus - Czech
Last update: Jiří Krasilov (16.01.2009)

1. Překonávání překážek;

2. Házení;

3. Pěší přesuny;

4. Pěší přesuny s orientací podle mapy a navigačních přístrojů;

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html