SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Water tourism and yachting - PSPS009
Title in English: Vodní turistika a jachtink
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: unlimited
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 7 [days]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Special Core Subjects
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (19.04.2017)
Fundamental knowledge and skills of the selected outdoor sports (cycling, orienteering, climbing) as well as selected kinds of touring (cycle touring, mountaineering). Fundamental knowledge of outdoor equipment and safety. Use of outdoor games (outdoor games, initiative and team games, eco games) and outdoor exercises as well as rope courses in the programmes for people with disabilities. Modification of activities for selected kinds of handicaps. Information and practical demonstrations of the application of the mentioned activities for different kinds of the physical handicap. Experiential education and adventure education for the groups of physically disabled.
Literature - Czech
Last update: Jiří Krasilov (19.04.2017)

BUCHBERGER, J., KVAPILÍK, J. a Pavlů, D. (editoři) Problematika pohybových aktivit seniorů a zdravotně postižených. Soubory příspěvků z pracovních konferencí v roce 1996,1997. Praha: FTVS UK, 1998.

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Portál: Praha 1999, 325 s.

NEUMAN, J. aj. Turistika a sporty v přírodě. Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha: Portál, 2000, 197 s.

NEUMAN, J., VOMÁČKO, L. a VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem a výzvou. Portál: Praha 1999, 315 s.

ŠAFRÁNEK, J. Cyklistika pro děti i jejich rodiče. Praha: Portál. 2000, 211 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html