SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Didactics of Outdoor sports and activities - PSPP288N
Title in English: Kurz didaktiky sportů a aktivit v přírodě
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:7/0 MC [days/semester]
Extent per academic year: 7 [days]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: volte ze 3 možností Lyžování, Turistika a sporty v přírodě, Kanoistikana UK FTVS-termíny budou zveřejněny na webu oddělení lyžování,na nástěnce v SISu
Note: prefer medical statement
Guarantor: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
doc. Jiří Baláš, Ph.D.
Teacher(s): doc. Jiří Baláš, Ph.D.
PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Mgr. Tomáš Brtník
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PaedDr. Tomáš Gnad
PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Mgr. Jan Kodejška, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Mgr. Lukáš Psohlavec
PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
Is interchangeable with: PSPH268N
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (07.07.2009)
Předmět zahrnuje teorii a didaktiku vybraných sportů a aktivit v přírodě. Zdůrazňuje didaktické základy představovaných aktivit s dopadem na vyučovací proces, organizaci soutěží a přípravu akcí. V rámci předmětu si studenti zvolí jednu ze tří variant : a) aktivity v přírodě, b) lyžování, c) vodní turistika a kanoistika.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (11.09.2015)

a) aktivity v přírodě:

NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě : Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. 1.vyd. Praha: Portál. 197 str. ISBN 80-7178-391-9

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál. 325 str. ISBN 80-7178-405-2

NEUMAN, J., VOMÁČKO, L..a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha : Portál. 2000.(reedice 2009).

NEUMAN, J., VOMÁČKO, S., VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. 1.vyd. . Praha: Portál. 320 str. ISBN 80-7178-292-0

b) lyžování:

BRTNÍK, J., NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha : Portál, 1999. 280 s.

GNAD, T. aj. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha : Karolinum, 2008, 250 s.

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005, 150 s.

HRUŠA, J., aj. Česká škola lyžování. Lyžování zdravotně postižených. Praha : SLČR, 1999. 131 s.

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : Karolinum, 2006, 150 s.

MATOŠKOVÁ, P., GNAD, T., POLÁŠKOVÁ, M., BÍLÝ, M. Lyžování - průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. DVD. Dostupné z:

c) vodní sporty

Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P.: Technika a taktika jízdy na K1.Videoprogram, FTVS UK, Praha 1998, 27 minut..

Bílý, M., Pinkava, O. Technika jízdy na C1. Videopořad. Praha : UK FTVS, 2007, 20 min.

Bílý, M., Volf, J. Vodní slalom - technika jízdy na deblkanoi. Videoprogram. Praha : EC - video UK FTVS, 2004, 24 min.

Bílý, M., Volf, J. Vodní slalom - technika jízdy na deblkanoi. Videoprogram. Praha : EC - video UK FTVS, 2004, 24 min.

Bílý, M.,Kračmar, B., Novotný, P.: Kanoistika. 1. vydání. Praha.Karolinum 2000,102 s. ISBN 80-246-0071-4.

Bílý,M., Kračmar, B., Novotný,P. Technika jízdy na kajaku. Videopořad FTVS UK. Praha : FTVS UK, 1997, 21 min.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (07.07.2009)

Požadavky na zápočet:

aktivní účast na kursu

teoretické, praktické znalosti a dovednosti

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (06.09.2012)

Přednášky:

a) cyklistika, orientace a orientační běh, aktivity v přírodě, hry v přírodě, lanové překážkové dráhy

b) lyžování, kvalifikace, bezpečnost, výuka dětí, závodní lyžování, hry na sněhu, metodika rozboru videozáznamu a hodnocení techniky

c) kanoistika a vodní turistika,analýza techniky a taktiky jízdy, bezpečnostní standardy

Semináře:

a) vedení družstva, práce s lanem, vybavení, příprava akce, orientační štafetový závod

b) práce s videotechnikou, metodické výstupy, lyžařské závody, lyžařská turistika, rozbory videozáznamu

c) práce s videotechnikou, rozbor videozáznamu, příprava vodácké akce

Cvičení :

a) cyklistická tůra,orientační závod, práce s lanem, vysokohorská tůra, týmové hry, přírodní a umělé překážky

b) technika a metodika -běh na lyžích, sjíždění a zatáčení, lyžařská tůra, závody ve slalomu a v běhu na lyžích, metodické výstupy, hry a soutěže na lyžích

c) vedení lekcí základů - jízdy na klidné a tekoucí vodě na K1,C2,R2,R4,R6, technika a taktika jízdy na divoké vodě, vedení družstva vodním terénem

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html