SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Applied Orientation and Orienteering Games - PSPP287
Title in English: Aplikovaná orientace a orientační hry
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: 20 / unknown (16)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Tomáš Brtník
Teacher(s): Mgr. Tomáš Brtník
Comes under: APTV komb. bc. 2.r. v.
Pre-requisite : PSPP283
Annotation - Czech
Last update: Jiří Krasilov (12.03.2009)
Předmět se zabývá prohlubováním znalostí a dovedností v tradičních a nových formách orientace a jejich aplikací do turistických a herních činností.
Literature - Czech
Last update: Jiří Krasilov (12.03.2009)

Povinná:

1. DOUŠEK, I., LENHART, Z. Malá škola orientačního běhu. Praha : Olympia, 1991.

Doporučená:

1. PEKÁREK,P., MACEK, L. MTBO - základy mountain bike orienteeringu. Praha: Český svaz

orientačního běhu, 1996.

2. STEINER, I., ČERNÝ, J. GPS od A do Z.Karlovy Vary : GPS centrum, 2004.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Požadavky na zápočet:

  • Aktivní účast na seminářích a cvičeních. Vytvoření zásobníku her . Zvládnutí vybraných orientačních

dovedností.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Přednášky:

1. Všudy přítomná orientace.

2. Tradiční formy orientace, mapa, buzola.

3. Nové formy orientace, GPS a mapa.

4. Užití orientačních pomůcek v turistice a při hře.

Semináře:

1. Nácvik orientačních dovedností.

2. Příprava hry s prvky orientace.

3. Tvorba mapy a příprava mapy pro cvičení a hry.

Cvičení:

1. Základy nácviku orientace

2. Orientační běh - závod, rozbor užitých postupů.

3. MTBO nebo LOB závod.

4. Práce s GPS

5. Hry s prvky orientace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html