SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
White-water Canoeing - PSPP201
Title in English: Kurz kanoistiky na divoké vodě
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018 to 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 5/0 C [days/semester]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: winter:0 / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Comes under: APTV prez. bc. 2.r. vol.
Management bc. 3.r. volit.
OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
TVS prez. bc. jednoobor 2.r. volit.
TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. (04.05.2017)
Předmět má dvě vyrianty: 1. varianta je kanoistika na divoké vodě: Předmět je určen pro studenty s hlubším zájmem o kanoistiku. Kurz se skládá ze dvou částí. První části probíhá v semestru (ZS nebo LS) - výuka eskymáckých obratů. Druhá část probíhá v LS formou kurzu - seznámení se základy techniky a taktiky jízdy na klidné, tekoucí i divoké vodě do WWIII na kajaku jednotlivců a kanoi dvojic. Záchrana na divoké vodě do WWIII. Teoretické a metodické základy. 2. varianta je kurz mořských kajaků Základy techniky, taktiky, didaktiky a metodiky jízdy na mořském kajaku, rozšíření znalostí v oblasti expedičního putování. Volitelný předmět je určen pro všechny, kteří chtějí bezpečně organizovat akce na vodě ve školách, centrech volného času, případně být instruktory kanoistiky v cestovních kancelářích.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. (19.05.2017)

1. Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Technika a taktika jízdy na K1. Metodický videoprogram. Praha : UK FTVS, 1998, 27 min.

2. Kračmar, B., Bílý, M., Novotný, P. Základy kanoistiky. Učební texty pro studující FTVS UK. Praha: UK 1998.

3. Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Kanoistika. Praha: Karolinum, 2000, 110 s.

4. Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Technika jízdy na kajaku. Videopořad FTVS UK. Praha: FTVS UK, 1997, 21 min.

5. Bílý, M., Kračmar, B. Zápočtové požadavky pro absolventy kanoistických kursů FTVS UK na kanoi dvojic. Videopořad FTVS UK, Praha: FTVS UK, 1991, 11 min.

6. Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Kanoistika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001.ISBN 80-247-9050-5.

7. Whitewater Self Defense. Videopořad Performance. Video and Instruction. http://www.performancevideo.com, 65 min.

8. Bačáková, R., Bílý, M., Novotný, P. Kanoistika. Technika a taktika jízdy na tekoucí vodě. DVD přenosné médium. Praha: FTVS UK, 2014.

9. BOŠTÍKOVÁ, S. Vysokohorská turistika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0696-2.

10. WINTER, S. Vysokohorská turistika. Přel. L. Česneková. 1. vyd. České Budějovice : KOPP, 2003.. 130 s ISBN 80-.7232-201-X.

11. HEJL, I. Nebezpečí v horách. 1. vyd. Ústí nad Labem : Alpy, 1995. 80 s.

12. SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále a ledu ? I. díl. Přel. V. Klumpar. 2. vyd. Praha : freytag & berndt, 1998. 272 s. ISBN 80-85822-27 x.

13. SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále a ledu ? II. díl. Přel. T. Tlustý. 1. vyd. Praha : freytag & berndt, 2002. 320 s. ISBN 80-7316-064-1.

14. SIMM, O. Pohyb v neledovcových terénech. 1. vyd. Lysá nad Labem : Alpy, 1995. 80 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. (19.05.2017)
  • Varianta 1

  • 1. Účast na 3 lekcích EO + 100% aktivní účast na kurzu v Troji.
  • 2. Praktické zvládnutí jízdy na K1 nebo R2.

  • Varianta 2
  • Požadavky na zápočet
  • 1. Účast na kursu v plném rozsahu.
  • 2. Splnění praktických požadavků techniky jízdy na mořském kajaku
  • (specifické dovednosti: překonání mělké vody, přehled v krizové situaci, předvedení rychlého řešení krizové situace bez vytvoření nebezpečné situace).
  • 3. Splnění teoretických požadavků z testu.
  • 4. Přednesení zadané seminární práce z dané problematiky - mořské kajaky.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. (19.05.2017)

VARIANTA 1:

Přednášky:

Technika a metodika výuky eskymáckých obratů.

Technika a taktika jízdy na C2 a R2.

Technika jízdy na kajacích.

Taktika jízdy na divoké vodě do WWIII.

Cvičení:

Příprava vodácké výstroje a výzbroje.

Praktická výuka eskymáckých obratů.

Technika a taktika jízdy na C2 a R2.

Základy jízdy na K1 na klidné i tekoucí vodě.

Rozbor videozáznamu.

VARIANTA 2:

Přednášky:

Seznámení s historií a vývojem mořských kajaků.

Bezpečnostní standardy, vedení skupiny, nonverbální povelová technika.

Znalost bezpečnostních pravidel a chování na pobřeží oceánu/moře.

Jednotlivé útvary vody - pochopení a odhad potenciálních výhod / nebezpečí.

Cvičení:

Technika a taktika jízdy na mořských kajacích

Zvládnutí orientace v přílivu, odlivu a pobřežním počasí.

Technika jednotlivých záběrů na mořském kajaku.

Technika a taktika jízdy na mořském kajaku na proudící vodě a ve vlnách.

Bezpečnost a záchrana na mořském kajaku.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html