SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Adapted Skiing - PSPP132N
Title in English: Kurz aplikovaného lyžování
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:5/0 C [days/semester]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: unlimited / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Teacher(s): PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PaedDr. Jan Hruša, CSc.
PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Comes under: Management navaz. 1.r. volit.
TVS M NAV. prez. 2.r. v
TVS M NAV. prez. 1.r. v
TVS prez.nav. Mgr. jednoobor 1.r. volit.
TVS Z NAV. prez. 1.r. v
TVS Z NAV. prez. 2.r. vol.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (11.09.2015)
V rámci předmětu lze volit variantu (a) „Lyžování ve školní TV“ a variantu (b) „Lyžování ZdP“. (a) Kurz navazuje na povinný lyžařský kurz v Bc. studiu. Určen je zejména těm studentům, kteří mají zájem o zdokonalování pohybových dovedností na sjezdových lyžích. (b) Aplikace výuky lyžování na jednotlivá postižení s důrazem na činnost doprovodu (instruktor, trasér a doprovod) postižených lyžařů. Lyžování je součástí sportovních aktivit umožňující integraci zdravotně postižených. Lyžování je sport, který poskytuje bohatou prožitkovost bez ohledu na postižení a umožňuje se vyrovnat zdravým lyžařům.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (12.09.2011)

Varianta (a)

GNAD, T. aj. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha : Karolinum, 2008, 240 s.

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005.

JELEN, K., PŘÍBRAMSKÝ, M. a KOHOUTEK, M. Česká škola lyžování - Biomechanika a motorické předpoklady alpského lyžování. Praha : UK FTVS, 2001. 180 s.

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : Karolinum, 2006, 150 s.

Varianta (b)

GNAD, T. aj. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha : Karolinum, 2008, 240 s.

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005.

Hruša, J. aj. Česká škola lyžování - Lyžování zdravotně postižených. Praha : SLČR, 1999, 129 s.

HRUŠA, J. Lyžování vozíčkářů. Videoprogram. Praha : Videocentrum UK FTVS, 2005, 14 min.

HRUŠA, J. Lyžování s jednostrannou nadkolení amputací. Videoprogram. Praha : Videocentrum UK FTVS, 2007, 7 min.

HRUŠA, J. Běh na lyžích zrakově postižených.Videoprogram. Praha : Videocentrum UK FTVS, 2008,14 min.

HRUŠA, J. Lyžování začátečníků s jednostrannou nadkolenní amputací . Videoprogram. Praha : Videocentrum UK FTVS, 2009, 15 min.

HRUŠA, J. Běh na lyžích se stehenní protézou C-LEG. Videoprogram. Praha : Videocentrum UK FTVS, 2010, 6 min.

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : Karolinum, 2006, 150 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (11.09.2015)

Absolvování kurzu v plném rozsahu

Absolvování praktických zápočtových požadavků ze sjíždění a zatáčení

Splnění metodického výstupu a analýzy pohybu

Splnění písemného testu z teorie

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (17.04.2014)

Varianta (a)

Přednášky:

1. Technika a metodika základního lyžování zaměřená na provádění cvičitelské praxe

2. Analýza a hodnocení techniky lyžařských disciplín

3. Vývojové tendence v lyžařské technologii

4. Biomechanika lyžování

5. Bezpečnost při výuce lyžování

6. Ostatní formy lyžování

7. Letní příprava lyžaře

Cvičení:

1. Specializovaná průprava pro paralelní a carvingové oblouky

2. Specializovaná průprava pro smýkané oblouky

3. Technika a metodika zaměřená na aplikaci carvingových a smýkaných oblouků v celé šíři proměnlivosti terénních a sněhových podmínek

4. Metodika zaměřená na opravu chyb v praktických jízdách

Semináře:

1. Metodika rozboru videozáznamu v podmínkách vyučování jízdě na lyžích

2. Práce s videotechnikou a programy pro zpracování analýz pohybu

Varianta (b)

Přednášky:

1. Lyžařská technologie

2. Lyžování osob s jednostrannou amputací dolní končetiny

3. Lyžování vozíčkářů

4. Lyžování osob se zrakovým postižením

5. Lyžování osob s mentálním postižením

6. Lyžování spastiků

Cvičení:

1. Opakování základních pohybových dovedností na sjezdových a běžeckých lyžích

2. Technika a metodika lyžování jednotlivých zdravotních postižení: sjíždění a zatáčení, běh na lyžích

Semináře:

1. Lyžařská technologie - příprava a údržba pomůcek pro lyžování vozíčkářů a lyžařů s jednostrannou amputací dolní končetiny

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html