SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Adapted Skiing - PSPP132
Title in English: Kurz lyžování OSP
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018 to 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C [days/semester]
Extent per academic year: 6 [days]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Teacher(s): PaedDr. Jan Hruša, CSc.
PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (10.06.2008)
Aplikace výuky lyžování na jednotlivá postižení s důrazem na činnost doprovodu (instruktor, trasér a doprovod) postižených lyžařů. Lyžování je součástí sportovních aktivit umožňující integraci zdravotně postižených. Lyžování je sport, který poskytuje bohatou prožitkovost bez ohledu na postižení a umožňuje se vyrovnat zdravým lyžařům.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (10.06.2008)

Povinná:

1. GNAD, T. aj. Kapitoly z lyžování. Praha : Karolinum, 2001, 240 s.

2. GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005.

3. HRUŠA, J. aj. Česká škola lyžování - Lyžování zdravotně postižených. Praha : SLČR, 1999, 129 s.

4. PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : Karolinum, 2006, 150 s.

Doporučená:

1. JELEN, K., PŘÍBRAMSKÝ, M. a KOHOUTEK, M. Česká škola lyžování ? Biomechanika a motorické předpoklady alpského lyžování. Praha : UK FTVS, 2001. 180 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (10.06.2008)
  • absolvování kursu v plném rozsahu,
  • splnění dovednostních požadavků pro jednotlivá postižení,
  • splnění písemného testu z teorie.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (10.06.2008)

Přednášky:

1. Lyžařská technologie.

2. Lyžování osob s jednostrannou nadkolenní amputací.

3. Lyžování vozíčkářů.

4. Lyžování osob se zrakovým postižením.

5. Lyžování osob s mentálním postižením.

6. Lyžování spastiků.

Cvičení:

1. Opakování základních pohybových dovedností na sjezdových a běžeckých lyžích.

2. Technika a metodika lyžování jednotlivých zdravotních postižení: sjíždění a zatáčení, běh na lyžích.

Semináře:

1. Lyžařská technologie ? příprava a údržba pomůcek pro lyžování vozíčkářů a lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html