SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Tourism and Outdoor Activities - PSPP126
Title in English: Turistika a aktivity v přírodě /AP/
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 MC [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Tomáš Brtník
Teacher(s): Mgr. Lukáš Psohlavec
Pre-requisite : PSPP066
Is interchangeable with: PSPP219
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)
Předmět přináší informace a teorii a praxi tradičních druhů turistiky a aktivit v přírodě a jejich nových forem. Studenti jsou aktivně zapojování do samostatných projektů. Ve cvičeních získají zkušenost s tradičními i novými aktivitami v přírodě.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Studijní literatura

KONOPKA, P. Cyklistika. Z německého originálu Radsport. Der Ratgeber für Ausrüstung, Technik, Training, Ernährung, Wettkampf und Medizin (2006), BLV Buchverlag GmbH & CO. KG, 80797 München. přeložili Jana Hájková a Tomáš Neumann. 1. české vydání Jablonec nad Nisou: Jana Hájková, Nad Mlýnem 3, 466 01 , 2007.

MARTINEK, K., SOULEK, I. Cyklistika. Praha: Grada Publishing, 2000.

Šedová, K., Schauer, J. Freesking. Brno : Computer Press, 2003

Winter,S. Skialpinismus. České Budějovice : Kopp, 2002.

Studijní opory

HRUŠA, J., ČICHOŇ, R. Lyžování zdravotně postižených. Multimediální učebnice CD-R 2004

ŠAFRÁNEK, J. Cykloturistika pro studenty UK FTVS. Studijní materiály. Praha: UK FTVS Katedra sportů v přírodě, 2008.

Freeski. Časopis o freeskingu a pro freeskiery. Vydává Slim Media s.r.o. Od roku 2008.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Požadavky na zakončení předmětu

Absolvování seminářů a cvičení.Seminární práce z vlastního projektu . Test znalostí z teorie turistiky a aktivit v přírodě v zimní přírodě.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Přednášky

1. Tradiční druhy turistiky -

pěší, vysokohorská, speleo, cyklo, lyžařská, moto, hypo.2. Turistika zdravotně postižených. Asociace turistických oddílů mládeže. Mezinárodní rozměr turistiky především v evropském kontextu. <>

3. Aktivity v přírodě v tradičních a nových podobách nordic - walking, blading, skating, cruising, mountainbike - freeriding, BMX, terénní koloběžky.

4. Pěší turistika, cykloturistika a lyžařská turistika. Speciální požadavky na vybavení a jejich bezpečnostní aspekty především pro práci se skupinou. Zvláštnosti práce se začátečníky, malými dětmi a staršími lidmi.

5. Moderní formy lyžování.

Semináře

6. Mechanika, opravy a údržba jízdního kola.

7. Technologie materiálu pro turistiku a aktivity v přírodě (včetně moderních forem lyžování).

8.-9. Prezentace vlastního projektu turistické akce a některé z moderních forem lyžování a pohybu na sněhu.

Cvičení

10.-11. Realizace vlastního turistického projektu a projektu zahrnujícího nové formy aktivit v zimní přírodě.

12.-13. Tradiční formy turistiky v netradičním pojetí.

14.-15. Nové formy aktivit v přírodě a průpravné aktivity pro běh na lyžích a sjíždění.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html