SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Adapted Yachting - PSPP113
Title in English: Kurz jachtingu OSP
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:6/0 C [days/semester]
Extent per academic year: 6 [days]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Annotation - Czech
Last update: TAJ (19.02.2007)
Předmět je zaměřen na zdokonalení základních dovedností získaných na povinném kursu "Kanoistika a windsurfing" v bakalářském studiu. Cílem předmětu je rozšíření znalostí z techniky a metodiky jízdy na katamaranu a windsurfu.
Literature - Czech
Last update: TAJ (19.02.2007)

Povinná:

1. Dítě, L. aj. Windsurfing. Praha : ČÚV ČSTV, 1984

2. Heyden, G. Brettsegeln. Berlin : Sportverlag, l979

3. HRUŠA, J. Jachting vozíčkářů. Videopořad UK FTVS. Praha : UK FTVS, 2004, 15 min.

4. Hruša, J. Základy jachtingu. Praha : UK ,l982

5. Kodeš, J. , Hruša, J. Historie kanoistiky, jachtingu a windsurfingu. Praha : SPN, l990

6. Žáček, J., Dítě, L. Základy metodiky windsurfingu. Praha : ČÚV ČSTV, 1988

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Požadavky na zápočet:

  • Zvládnutí základních dovedností na katamaranu a windsurfu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Přednášky:

1. Historie jachtingu a windsurfingu.

2. Technika a metodika jízdy na katamaranu a windsurfu.

3. Aero- a hydrodynamika - aplikace využití při jachtingu a windsurfingu.

Semináře:

1. Rozbory videozáznamů.

Cvičení:

Jízda na katamaranu.

Jízda na windsurfu.

Nácvik záchrany a dopomoci při jachtingu a windsurfingu zdravotně postižených.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html