Theory and Teaching Outdoor Activities - PSPP105
Title in English: Teorie a didaktika aktivit v přírodě /AP/
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: 40 / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
Teacher(s): PhDr. Ivana Turčová, Ph.D.
Co-requisite : PSPP070
Interchangeability : PSPP101
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (28.05.2008)
Studenti budou seznámeni s celkovým pohledem na význam aktivit v přírodě v životě člověka i společnosti. Dále budou informováni o formách, postupech i cílech výchovných a vzdělávacích aplikací aktivit v přírodě.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (28.05.2008)

Povinná:

NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 197 s.

VALENTA, J. Učit se být. 2.vyd. Praha: Strom-AISIS, 2003. 89 s.

Doporučená:

PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. 229 s.

GAIR, N.P. Outdoor education. Londo: Cassell, 1997. 204 s.

HOPKINS, D., PUTNAM, D. Personal growth through adventure. London: David Fulton, 1993.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Zhodnocení aktivity v průběhu výuky. Písemné zpracování zadané problematiky. Prověřování vybraných znalostí a dovedností formou testů.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (28.05.2008)

Přednášky:

1. Teoretické vymezení oblasti aktivit v přírodě.

2. Působení aktivit v přírodě na osobnost člověka a jejich společenský přínos.

3. Význam aktivit v přírodě v programech škol a v programech volného času.

4. Všestranné aplikace aktivit v přírodě (sport, školy, rekreace, terapie, rozvoj).

5. Transfer získaných dovedností a znalostí do školní a pracovní činnosti.

6. Nové profese využívající aktivity, turistiku a sporty v přírodě.

7. Efektivní postupy při učení se novým dovednostem.

8. Souhrnný pohled na získávání zpětných informací o vlivu programů na účastníky.

9. Přehled a zaměření akreditovaných programů využívajících aktivit v přírodě k rekreaci, vzdělávání i výchově.

10. Efektivní metody práce vedoucích a učitelů v programech.

11. Nové směry výchovy a vzdělávání prostřednictvím aktivit v přírodě.

Semináře:

1. Orientace v informačních zdrojích a jejich kritické posuzování.Rozbor vybrané odborné statě.

2. Případové studie zabývající se hodnocením vybraných aplikačních programů aktivit v přírodě.

3. Nové technologie a vybavení využívané v aktivitách a sportech v přírodě.