SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Yachting and Windsurfing - PSPP100
Title in English: Kurz jachtingu a windsurfingu
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:5/0 C [days/semester]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Teacher(s): PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Comes under: APTV komb. bc. 2.r. v.
APTV prez. bc. 2.r. vol.
Management bc. 3.r. volit.
OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
TVS prez. bc. jednoobor 2.r. volit.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (12.09.2011)
Předmět je zaměřen na výuku základů a zdokonalování dovedností v jachtingu, windsurfingu a kitingu. Cílem předmětu je bezpečné zvládnutí techniky a metodiky jízdy na WS, katamaránu HOBIE WAVE a kitingového draka při mírném a středním větru.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (12.09.2011)

DÍTĚ,L. aj. Windsurfing. Praha : ČÚV ČSTV, 1984

HRUŠA,J. Základy jachtingu. Praha : UK, 1982

KODEŠ,J., HRUŠA,J. Historie kanoistiky, jachtingu a windsurfingu. Praha : SPN, 1990

ŽÁČEK,J., DÍTĚ,L. Základy metodiky windsurfingu. Praha : ČÚV ČSTV, 1988

KŘIVAN,P. Kiteboarding. Třebíč: Akcent,2009.ISBN 978-80-7268-621-6

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (12.09.2011)

Absolvování kursu v plném rozsahu,

Splnění základních manévrů s katamaránem HOBIE WAVE

Splnění základních manévrů na race boardu

Splnění základních manévrů na draku 7,5 a 12 m2

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (12.09.2011)

Přednášky:

1. Historie WS.

2. Technika a metodika jízdy na katamaranu.

3. Technika a metodika jízdy na race boardu.

4. Technika a metodika jízdy na fun boardu.

4. Technika a metodika jízdy na kitovém draku

5. Základy aero- a hydrodynamiky - aplikace využití při WS.

Semináře:

1.Opravy katamaranu,WS, kite draka

2. Anemometr - měření síly větru.

Cvičení:

Katamarán

1. Příprava plavidla.

2. Odplutí od břehu, jízda na boční vítr, obrat proti větru, obrat po větru, jízda proti větru, přistání.

Windsurfing

1. Jízda na race boardu - „plážový start“, jízda proti větru a po větru, obrat proti větru, obrat po větru

2. Jízda na fun boardu - „plážový start“, „vodní start“, jízda na boční vítr, ovládání plováku pohyby dolních končetin, obrat po větru

Kiting.

1. Příprava draka

2. Start, bodykiting, start na prkně, jízda na boční vítr, obraty, přistání

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html