SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Psychology, Sports Psychology - PPPD224
Title: Psychologie a psychologie sportu
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C+Ex [hours/week]
Capacity: 160 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Interchangeability : PPPD224K
Z//Is interchangeable with: PPPD224K
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (26.11.2018)
Předmět Psychologie, psychologie sportu představuje pojmový systém psychologie a základní poznatky z psychologie obecné a psychologie sportu. Zabývá se aplikací psychologických poznatků do oblasti sportu, zejména vztahy mezi psychikou a pohybovou aktivitou.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)

JANSA, P. Pedagogika sportu [online]. V Praze: Karolinum, 2012 [cit. 2018-02-05]. ISBN 978-80-246-2026-8.

JANSA, Petr a Josef DOVALIL. Sportovní příprava: vybrané teoretické obory : stručné dějiny tělesné výchovy a sportu, základy pedagogiky a psychologie sportu, fyziologie sportu, sportovní trénink, sport zdravotně postižených, sport a doping, úrazy ve sportu a první pomoc, základy sportovní regenerace a rehabilitace, sportovní management. Praha: Q-art, 2007. ISBN 80-903280-8-3.

DVOŘÁČEK, Jiří. Základy pedagogiky. V Praze: Oeconomica, 2014. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-2014-8.

JANSA, Petr. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu [online]. Praha: Karolinum, 2014 [cit. 2018-02-05]. ISBN 978-80-246-2444-0.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (26.11.2018)

Přednášky:

1. Úvod do psychologie, předmět a cíle studia

2. Dějiny psychologie, vybrané psychologické směry

3. Vědomí, vnímání, pozornost

4. Paměť, teorie zapomínání

5. Učení, základní druhy učení

6. Emoce, motivace

7. Osobnost, různé přístupy ke studiu osobnosti

8. Pohyb, psychika, výkon

9. Psychologická analýza sportovní činnosti

10. Kognitivní funkce ve sportu

11. Osobnost a její vývoj ve sportu

12. Emoce, motivace a vůle ve sportu

13. Sociální interakce, facilitace a sociální skupiny ve sportu

14. Agrese ve sportu, sportovní diváctví, doping

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html