SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Pedagogy, Pedagogy of Sport - PPPD223
Title: Pedagogika a pedagogika sportu
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.
Teacher(s): PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Interchangeability : PPPD223K
Z//Is interchangeable with: PPPD223K
Annotation -
Last update: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. (11.12.2019)
The subject gives a background of a theory and praxis of an educational process within the preparation of future PE teachers, coaches of all sports, physiotherapeuts, teachers of disadvantaged youth etc.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)

JANSA, P. Pedagogika sportu [online]. V Praze: Karolinum, 2012 [cit. 2018-02-05]. ISBN 978-80-246-2026-8.

JANSA, Petr a Josef DOVALIL. Sportovní příprava: vybrané teoretické obory : stručné dějiny tělesné výchovy a sportu, základy pedagogiky a psychologie sportu, fyziologie sportu, sportovní trénink, sport zdravotně postižených, sport a doping, úrazy ve sportu a první pomoc, základy sportovní regenerace a rehabilitace, sportovní management. Praha: Q-art, 2007. ISBN 80-903280-8-3.

DVOŘÁČEK, Jiří. Základy pedagogiky. V Praze: Oeconomica, 2014. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-2014-8.

JANSA, Petr. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu [online]. Praha: Karolinum, 2014 [cit. 2018-02-05]. ISBN 978-80-246-2444-0.

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. (11.12.2019)

Credit: written test

Exam: oral form

Syllabus -
Last update: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. (11.12.2019)

Lectures:

1. Sense of the pedagogy in context of contemporary social development

2. Historical background of the birth of pedagogy

3. Basic pedagogical terms

4. Factors of development and human ontogenetics

5. Structure of educational processes

6. Basics of sport pedagogy

7. Research methods in sport pedagogy

8. Education in ancient times

9. Christian education and upbringing

10. Pedagogy in renaissance and humanistic pedagogy

11. Alternative and inovative pedagogical conceptions

12. Sport activities as a mean of a socialization of children and youth

13. Introduction into a motor learning

14. Basics of pedagogical diagnostics; communication in pedagogy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html