SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Psychology of Hardiness - PPPD222K
Title: Psychologie odolnosti
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0 C [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.01.2019)
Vychází z teorie náročných životních situací a z jejich významu při formování osobnosti člověka v průběhu životní cesty. Shrnuje problematiku stresu, zvláště psychického, s přihlédnutím k pohybovým aktivitám. Uvádí techniky vyrovnávání se zátěžemi. Předpokládá znalosti z obecné psychologie.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.01.2019)

HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. [dotisk]. Praha: Univerzita Karlova, 1997. ISBN 80-7066-976-4.

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Edtion ed. Praha: Portál, 2009. 280 p. ISBN 978-80-7367-568-4.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.01.2019)

Přednášky:

1. Adaptace na zátěž ve fylogenezi a ontogenezi

2. Taxonomie náročných životních situací z psychologického hlediska

3. Psychický stres

4. Techniky vyrovnávání s náročnými životními situacemi

5. Strach, frustrace, agrese

6. Sociální skupiny v zátěži, hromadné chování

7. Psychologie otužování

Semináře:

1. Testy odolnosti a vůle

2. Psychické rezervy

3. Odolnost koordinačního výkonu

4. Metodika druhotné úlohy

5. Rizikové rozhodování

6. Vztahy diskomfortu a komfortu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html