SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Psychology, Sports Psychology - PPPD219N
Title: Sociální psychologie, psychologie sportu
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 48 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (15.01.2019)

Povinná literatura:

SLEPIČKA, P. J. MUDRÁK a I. SLEPIČKOVÁ. Sport a pohyb v životě seniorů. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3110-3.

TOD, D., THATCHER, J., RAHMAN, R. Psychologie sportu. 1.vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN978-80-247-3923-651

SLEPIČKA, P. a kol. Divácká reflexe sportovního výkonu. Karolinum: Praha: Karolinum 2010.

SLEPIČKA, P., V.HOŠEK a B. HÁTLOVÁ. Psychologie sportu. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1602-5.

NAKONEČNÝ , M. Sociální psychologie. Vyd. 2. Praha: Academia. 2011. ISBN 80-200-1679-9


HEWSTONE, M. a W.STROEBE (eds.). Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.

JOWETT, Sophia a David LAVALLEE. Social psychology in sport. Champaign, IL: Human Kinetics, c2007. ISBN 9780736057806.

Doporučená literatura:

SLEPIČKA, P., MUDRÁK, J., ŠIŠKA, P. Psychosociální aspekty agrese ve sportu. Česká kinantropologie, (2012). 16, 2, 11-21.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (15.01.2019)

Přednášky:

1. Psychika a společnost

2. Socializace, sociální prostředí jako formující faktor

3. Malé sociální skupiny

4. Sociální pozice, normy, role

5. Postoje a změny postojů, konflikty

6. Sociální percepce, komunikace

7. Hromadné chování

8. Pohyb a psychika

9. Psychologická analýza sportovní činnosti

10. Kognitivní funkce ve sportu

11. Osobnost a její vývoj ve sportu

12. Emoce, motivace a vůle ve sportu

13. Sociální interakce, facilitace a sociální skupiny ve sportu

14. Agrese ve sportu, sportovní diváctví, doping

Semináře:

1. Metodologie sportovně-psychologického výzkumu

2. Kognitivní strategie ve sportu (rozhovor, kvalitativní výzkum)

3. Závodní úzkost (pozorování, dotazníkové metody)

4. Skupina ve sportu (sociometrie)

5. Imaginace - příprava tréninkového programu (experiment)

6. Pozornost, měření pozornosti ve sportu (psychofyziologické měření)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html