SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Psychology - PPPD216
Title: Psychologie
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: 100 / 71 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (09.01.2019)
Tento předmět poskytuje studentům základní orientaci v rozsáhlé oblasti psychologického poznání. Představuje základní poznatky z psychologie obecné, vývojové a psychologie osobnosti. Na teoretické poznatky získané v tomto předmětu navazují povinné předměty Stress management, Psychologie sportu, Psychologie odolnosti a Sociální psychologie, psychologie sportu.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (09.01.2019)

Povinná:

NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 2013. 660 s. ISBN 978-80-7439-056-2.

Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Wagenaar, W. A. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. 888 s. ISBN 978-80-262-0083-3.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2015. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.

Doporučená:

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007. 656 s. ISBN: 80-7178-463-X.

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 978-80-247-1284-0.

MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, 2007. 274 s. ISBN 978-80-246-1304-8.

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2009. 620 s. ISBN: 9788020016805.

STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2009. 640 s. ISBN: 978-80-7367-638-4.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (09.01.2019)

Přednášky:

1. Úvod do psychologie, předmět a cíle studia

2. Dějiny psychologie, vybrané psychologické směry

3. Vědomí, vnímání, pozornost

4. Paměť, teorie zapomínání

5. Učení, základní druhy učení

6. Emoce, motivace

7. Osobnost, různé přístupy ke studiu osobnosti

Semináře:

1. Paměť, diagnostika paměti

2. Pozornost, diagnostika pozornosti

3. Osobnost, diagnostika osobnosti

4. Inteligence, myšlení, diagnostika inteligence

5. Vývojová psychologie, biologická determinace psychiky

6. Metody psychologického výzkumu

7. Písemný test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html