SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Student Teaching in Sport I - PPPD214C
Title: Student Teaching in Sport I
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (06.02.2019)
První odborná praxe v tělovýchově je věnována hospitacím. Tato praxe představuje kombinaci opakovaných kolektivních návštěv tělovýchovných a sportovních zařízení s následnými rozbory hospitovaných tréninkových jednotek v rámci seminářů, věnovaných prezentaci výsledků pozorování a posuzování nejrůznějších stránek sledovaných procesů, a to především z pohledu toho, kdo proces řídí, nikoliv z pohledu toho, kdo je řízen. Jde zde o podporu postupného přechodu myšlení našich posluchačů z pozice žáka, sportovce, cvičence, studenta, - tj. jedince, který je v tréninkovém procesu řízen, do pozice učitele, cvičitele, trenéra, instruktora, tj. jedince, který tréninkový proces řídí. Oblast spolkové tělovýchovy a "netradičních" institucí - student si při návštěvě těchto zařízení vytvoří dostatek podkladů pro následnou diskusi v semináři (ekonomické podmínky fungování spolku či instituce - materiální, finanční, prostorové, personální, náplň a zaměření činnosti, zájem veřejnosti o zapojení do činností apod.). Cílem odborné praxe v tělovýchově I („hospitační“ praxe) je seznámit studenty s různými formami tělovýchovného procesu na úrovni výkonnostního či vrcholového sportu, spolkové tělovýchovy a tělovýchovných služeb (fitcentra, soukromé sportovní školy či akademie apod.).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (06.02.2019)

TILINGER, P. Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. Edtion ed.: Karolinum Press, 2014. ISBN 8024627957.

BOMPA, T. AND M. CARRERA Periodization training for sports: Science-based strength and conditioning plans for 17 sports. Champaign, IL: Human Kinetics, 2005, 141.

DOVALIL, J. AND M. CHOUTKA Výkon a trénink ve sportu. Edtion ed.: Olympia, 2012. ISBN 8073763265.

Flemr L., Numerato D. The Czech Republic. In Ian O., Trish B., Sport governance : international case studies. New York: Routledge, 2013, s. 229-242. ISBN 978-0-415-82044-8.

FLEMR, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. . Edtion ed. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1765-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html