SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Psychology, psychology of sport - PPPD210K
Title: Psychologie, psychologie sportu
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0 C+Ex [hours/semester]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
Teacher(s): PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
Interchangeability : PPPD210
Z//Is interchangeable with: PPPD210
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (05.02.2019)

Povinná:

SLEPIČKA, P., V. HOŠEK AND B. HÁTLOVÁ Psychologie sportu. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1290-9.

TOD, D., THATCHER, J., RAHMAN, R. Psychologie sportu. Edtion ed. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3923-651.

NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Edtion ed. Praha: Vodnář. 660 p. ISBN 978-80-7439-056-2.

NOLEN-HOEKSEMA, S., B. FREDRICKSON, G. LOFTUS AND W. WAGENAAR Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2015. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.

Doporučená:

SLEPIČKA, P., MUDRÁK J., SLEPIČKOVÁ. I. Sport a pohyb v životě seniorů. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3110-3.

SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ. B. Psychologie sportu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1602-5.

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007. 656 s. ISBN: 80-7178-463-X.

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 978-80-247-1284-0.

MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, 2007. 274 s. ISBN 978-80-246-1304-8.

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2009. 620 s. ISBN: 9788020016805.

STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2009. 640 s. ISBN: 978-80-7367-638-4.

HARDY, L., JONES, G., GOULD, D. Understanding psychological preparation for sport. New York: Wiley, 2003.

MURPHY, S. The Sport Psychologist´s Handbook. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 2005.

WEINBERG, R. S., GOULD, D. Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 2011.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (05.02.2019)

Přednášky:

1. Úvod do psychologie, předmět a cíle studia

2. Dějiny psychologie, vybrané psychologické směry

3. Vědomí, vnímání, pozornost

4. Paměť, teorie zapomínání

5. Učení, základní druhy učení

6. Emoce, motivace

7. Osobnost, různé přístupy ke studiu osobnosti

8. Pohyb, psychika, výkon

9. Psychologická analýza sportovní činnosti

10. Kognitivní funkce ve sportu

11. Osobnost a její vývoj ve sportu

12. Emoce, motivace a vůle ve sportu

13. Sociální interakce, facilitace a sociální skupiny ve sportu

14. Agrese ve sportu, sportovní diváctví, doping

Semináře:

1. Paměť, diagnostika paměti

2. Pozornost, diagnostika pozornosti

3. Osobnost, inteligence, diagnostika osobnosti a inteligence

4. Metodologie sportovně-psychologického výzkumu

5. Relaxační techniky ve sportu

6. Skupina ve sportu (sociometrie)

7. Písemný test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html