SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Pedagogy, Pedagogy of Sport - PPPD209K
Title: Pedagogika, pedagogika sportu
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0 C+Ex [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.
Teacher(s): PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Interchangeability : PPPD209
Z//Is interchangeable with: PPPD209
Annotation -
Last update: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. (11.12.2019)
The subject gives a background of a theory and praxis of an educational process within the preparation of future PE teachers, coaches of all sports, physiotherapeuts, teachers of disadvantaged youth etc.
Literature -
Last update: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. (01.01.2020)

JANSA, P., JŮVA, V., KOCOUREK, J. SVOZIL, Z. & K. KOVÁŘ Pedagogika sportu. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2014.

JANSA, P., KOTLÍK, K & NĚMEC, J. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2014.

JANSA, P. Sportovní příprava. Edtion ed. Praha: Q Art, 2009.

ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2007.

ARMOUR, K. Sport pedagogy: An introduction for teaching and coaching. Edtion ed.: Routledge, 2013. ISBN 1317902874.

TINNING, R. Pedagogy and human movement: Theory, practice, research. Edtion ed.: Routledge, 2009. ISBN 1134088876.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. (10.12.2019)

Zápočet tvoří prerekvizitu zkoušky.

Okruhy ke zkoušce z předmětu Pedagogika, pedagogika sportu (PPPD209K)

Bakalářské studium

1. Výchova a vzdělávání ve starověku

2. Církevní školy a rytířská výchova

3. Scholastika a středověké univerzity

4. Pedagogika J. A. Komenského

5. Pedagogika T. Locka

6. Pedagogika J. J. Rousseaua

7. Pedagogický systém J. F. Herbarta a herbartismus

8. Filantropismus

9. Přínos M. Tyrše a Sokola

10. Pragmatická pedagogika

11. Pedagogika G. Héberta

12. Alternativní školy

13. Obecná východiska a hlavní znaky pedagogiky, členění pedagogiky, základní pojmy tradiční a moderní pedagogiky

14. Kurikulární zabezpečení edukačního procesu v ČR a jeho změny od roku 1989

15. Žák jako subjekt řízený a učitel jako subjekt řídící (postavení, prestiž, kompetence, typologie atd.)

16. Zásady, metody, úkoly a cíle v tělesné výchově

17. Sportovní a olympijská výchova, fair-play

18. Ontogeneze a její periodizace

19. Mladší školní věk a sport

20. Starší školní věk a sport

21. Adolescence a sport

22. Sport v dospělosti

23. Vývoj pedagogiky sportu

24. Pedagogika volného času

25. Zážitková pedagogika

26. Komunikace z pohledu pedagogiky

27. Paměť

28. Učení – cvičení, klasické podmiňování, operativní podmiňování, učení vhledem, aha-zážitek

29. Motorické učení

30. Kognitivní učení

31. Sociální učení

32. Metody pedagogického výzkumu

Syllabus -
Last update: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. (01.01.2020)

Lectures:

1. Sense of the pedagogy in context of contemporary social development

2. Historical background of the birth of pedagogy

3. Factors of development and human ontogenetics

4. Basics of sport pedagogy

5. Personality of an athlete and a trainer

6. Motor learning

7. Research methods in sport pedagogy

Exercises:

1. Overwiev of methods of a pedagogical diagnostics

2. Analysis of an interaction of teachers and pupils in physical education

3. Application of assessing scales in physical education and sport

4. Investigation of an internal motivation among athletes

5. Attitudes of children and youth towards physical education and sport

6. Emotional reaction of children and youth during physical education

7. Application of a semantic differential in kinanthropology

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html