SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Experts practices II - PPPD197K
Title: Odborná praxe II
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0 C [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)
Odborná praxe studentů v tělovýchově je jednou ze základních forem výchovně vzdělávací činnosti a neoddělitelnou součástí přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků - trenérů, cvičitelů, sportovních instruktorů, kondičních specialistů, vědecky zaměřených pracovníků. Cílem této praxe je upevňování vědomostí a dovedností studentů, osvojených předchozím studiem a získávání nových vědomostí, dovedností a zkušeností na základě poznání práce a organizace činnosti v tělovýchově na pozicích, pro které jsou studenti UK FTVS především připravováni. Studenti působí jako praktikující tělovýchovní pedagogové (hospitace a vedení tréninku, vyučovacího či jiného tělovýchovného procesu, např. sportovní kroužky) v různých tělovýchovných zařízeních jako jsou např. tělovýchovné jednoty (sportovní kluby), organizace Sokol, Orel, Pionýr apod.), sportovní centra - fitcentra (osobní trenér, instruktor, avšak nikoli jako recepční), sportovní akademie (tělovýchovné služby), produkční firmy (organizace sportovních akcí), specializované cestovní kanceláře či na vybraném pracovišti UK FTVS jako (pomocný) vědecký pracovník (práce na grantovém výzkumném úkolu, práce ve vědeckých laboratořích).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)

TILINGER, P. (vedoucí autorského kolektivu), FIALOVÁ, L., FLEMR, L., LEJČAROVÁ, A., PERIČ, T., SUCHÝ, J., VORÁLKOVÁ, J.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html