SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basics of Didactics - PPPD186
Title: Základy didaktiky
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
PhDr. Radka Peřinová, Ph.D.
Teacher(s): prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
PhDr. Radka Peřinová, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Social Subjects
Annotation -
Last update: Mgr. David Vondrášek (18.01.2018)
It continues and develops knowledge of psychology and pedagogy. It brings information about present situation and development of the subject P.E. and sport in schools. It presents a survey of projects, organizational forms, teaching methods, strategies of learning conditions in P.E. etc.
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (18.01.2018)

Časopis Česká kinantropologie

FIALOVÁ L., FLEMR L., MARÁDOVÁ E., MUŽÍK V. (2014) Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2885-1.

HARDMAN, K., PATRIKSSON, G., RYCHTECKÝ A., CARRIERO DA COSTA, F. G. (2008) Implementation of Bologna Process and Model Curriculum Development in Physical Education Teacher Education. In: Petry, K., Froberg, K., Madela, A. & Tokarski, W. Higher Education in Sport in Europe: From Labour Market Demand to Trainiong Supply. Maidenhead: Mayer & Mayer, p. 56-79.

RYCHTECKÝ, A., HARDMAN, K., PATRIKSSON, G., CARRIERO DA COSTA, F. G. (2008) Trendy v přípravě učitelů tělesné výchovy v evropském kontextu. Česká kinantropologie, 12, 1, s. 11-28.

RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2004, 172 s

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (18.01.2018)

Seminární výstup, zkouška

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (18.01.2018)

Přednášky:

1. Historický přehled vývoje obsahu a forem školní tělesné výchovy v evropském a národním kontextu.

2. Školní tělesná výchova jako forma tělesné kultury a pohybové aktivity, její místo v systému vzdělávání a výchovy.

3. Systém didaktiky školní tělesné výchovy. Environcentrismus, pedocentrismus, paidocentricmus a curriculocentrismus v systému školní tělesné výchovy.

4. Projekty výchovy a vzdělávání v tělesné výchově, historická reflexe, osnovy, rámcové vzdělávací programy. Mimotřídní a mimoškolní pohybové a volno-časové aktivity.

5. Plánování v tělesné výchově roční, tématické plány, příprava na vyučování. Modifikace obligatorního a selektivního curricula ve vztahu k zájmům žáků a studentů

6. Žák jako subjekt a objekt ve výchově a vzdělávání. Divergující, asimilující, konvergující a akomodující žáci, rozdíly ve vnímání reality, zpracování informací. Principy diferenciace ve vytváření učebních projektů a situací, skalace, furkace; nadaní a zdravotně oslabení žáci.

7. Pohybový režim školní mládeže, vývoj, mezinárodní komparace.

8. Učitel tělesné výchovy. Vědomosti, dovednosti, kompetence, osobnost učitele a jejich rozvoj. Sociální percepce v efektivní interakci: učitel - žák". Interpretace chování a jednání žáků v psychosociálním a didaktickém kontextu.

Rozvoj interpersonální percepce.

9. Vyučovací metody, klasifikace, analýza, modifikace, vyučovací styly, syntéza informativního a formativního

působení.

10. Reflexe a evaluace práce učitele. Dialog s rodiči, vedením školy, municipalitou. Kázeň v tělesné výchově, spolupráce, zájem a tvořivost. Řešení rušivého a nespolupracujícího chování.

11. Organizační formy tělesné výchovy: školní povinné, nepovinné, doplňkové, zájmové. Specifické didaktické formy,

dobrodružné, prožitkové a netradiční činnosti. školní tělesná výchova v Evropská chartě sportu. Školní sportovní

organizace a kluby. Sport mládeže, Mezinárodní organizace školního sportu a sportu mládeže.

12. Výzkum ve školní tělesné výchově, zlepšení a inovace pedagogické praxe.

13. Synergické i kontradikční podněty ve školní tělesné výchově, výzvy ke změně: celosvětové, globalizační trendy.

Modernismus, postmodernismus, paradigma: behaviorální, socializační, reflektivní, kritická.

14. Metody empirického a teoretického výzkumu v didaktice.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html