SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Psychology, psychology of sport - PPPD185
Title: Psychologie a psychologie sportu
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (18.01.2018)
Pojmový systém psychologie, poznatky z psychologie obecné, vývojové a sociální. Zaměření na přípravu manažerů a pedagogů, nepsychologů, v oblasti psychologicko - pedagogického působení.
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (18.01.2018)

NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 2013. 660 s. ISBN 978-80-7439-056-2.

No len-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Wagenaar, W. A. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. 888 s. ISBN 978-80-262-0083-3

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2015. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007. 656 s. ISBN: 80-7178-463-X

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 978-80-247-1284-0

MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, 2007. 274 s. ISBN 978-80-246-1304-8.

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2009. 620 s. ISBN: 9788020016805

STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2009. 640 s. ISBN: 978-80-7367-638-4

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (18.01.2018)

Aktivní účast na seminářích a přednáškách

75% správných odpovědí v písemném testu

Ústní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (18.01.2018)

Přednášky:

1. Úvod do psychologie, historie psychologie.

2. Biologická psychologie.

3. Vývojová psychologie.

4. Osobnost.

5. Emoce, motivace

6. Poznávací procesy - vnímání.

7. Psychické poruchy.

Semináře:

1. Metody psychologie.

2. Měření inteligence a tvořivosti.

3. Paměť, diagnostika paměti.

4. Pozornost, diagnostika pozornosti.

5. Druhy učení, praktické aplikace principů učení.

6. Diagnostika osobnosti (temperament, aktuální psychický stav, rysy osobnosti, projektivní techniky).

7. Prezentace seminárních prací, zápočtový test.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html