SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social psychology and social skills - PPPD178N
Title: Sociální psychologie a sociální dovednosti
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
Teacher(s): doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (22.01.2018)
Předmět se zabývá problematikou sociální dimenze osobnosti a vztahy mezi psychikou a pohybovým cvičením. Obsahuje aplikace psychologických a sociálně psychologických poznatků ve sportu a v průpravné motorice. Soustřeďuje se na prožívání pohybové aktivity jako na základ zájmu o pohyb.
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (22.01.2018)

HOŠEK, V., SLEPIČKA, P., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006

HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. Praha: UK, 1998

HOŠEK, V. a kol. Motivace sportovního tréninku. Praha: UK, 1983

KOMÁRKOVÁ, R. SLAMĚNÍK, J. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada, 2001

MORAN, A.P. Sport and Exercise Psychology: A Critical Introduction. London: Routledge, 2004

ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998

SLEPIČKA, P. Psychologie koučování. Praha: Olympia, 1988

VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: ISV, 1997

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (22.01.2018)

Seminární práce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html