SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Psychology, Sports Psychology - PPPD140N
Title: Sociální psychologie, psychologie sportu
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unlimited / 70 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
N//Is incompatible with: PPPD168N
Z//Is interchangeable with: PPPD168N
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (07.10.2011)
Předmět se zabývá problematikou sociální dimenze osobnosti a vztahy mezi psychikou a pohybovým cvičením. Obsahuje aplikace psychologických a sociálně psychologických poznatků ve sportu a v průpravné motorice. Soustřeďuje se na prožívání pohybové aktivity jako na základ zájmu o pohyb.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (07.10.2011)

HOŠEK, V., SLEPIČKA, P., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006

HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. Praha: UK, 1998

HOŠEK, V. a kol. Motivace sportovního tréninku. Praha: UK, 1983

KOMÁRKOVÁ, R. SLAMĚNÍK, J. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada, 2001

MORAN, A.P. Sport and Exercise Psychology: A Critical Introduction. London: Routledge, 2004

ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998

SLEPIČKA, P. Psychologie koučování. Praha: Olympia, 1988

VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: ISV, 1997

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (07.10.2011)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

Vypracování a prezentace seminární práce

Ústní zkoušení

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (07.10.2011)

Přednášky:

1. Historie a předmět sociální psychologie

2. Psychika a společnost

3. Socializace

4. Sociální normy, role

5. Malé sociální skupiny

6. Postoje a změny postojů

7. Historie a předmět psychologie sportu

8. Psychologická typologie sportovní činnosti

9. Psychické procesy a sport

10. Emoce, motivace a vůle ve sportu

11. Psychologické aspekty motorického učení

12. Sociální interakce, facilitace a sociální skupiny ve sportu

13. Agrese ve sportu, doping

14. Hromadné chování ve sportu, sportovní diváctví

Semináře:

1. Metodologie sportovně-psychologického výzkumu

2. Postoje, normy a role ve sportu

3. Závodní úzkost, regulace úzkosti ve sportu

4. Skupina ve sportu, sociometrie

5. Využití imaginace ve sportu

6. Pozornost, koncentrace pozornosti, měření pozornosti ve sportu

7. Aktuální téma z oblasti sport a zdraví, cvičení a well-being, adherence ke cvičení

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html