SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sports Psychology - PPPD140
Title: Psychologie sportu
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
Incompatibility : PPPD135
Interchangeability : PPPD135
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (20.12.2010)
Psychologie sportu se zabývá aplikací psychologických poznatků do oblasti sportu, zejména vztahy mezi psychikou a pohybovým cvičením.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (07.04.2015)

Karageorghis C., Terry P.S. Inside sport psychology. Champaign, Ill. Human Kinetics, 2011.

Slepička P., Hošek V., Hátlová B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2009.

Tod D., Thatcher J., Rahman R. Psychologie sportu. Praha: Grada, 2011.

Weinberg R.S., Gould D. Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, Ill. Human Kinetics, 2011.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (07.04.2015)

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Z - případová studie; ZK - písemný test

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (20.12.2010)

Přednášky:

1. Historie a předmět psychologie sportu

2. Vliv pohybu na psychiku ve vývoji člověka

3. Psychické procesy a sport

4. Psychologická charakteristika sportovních činností

5. Emoce, motivace a vůle ve sportu

6. Sport jako sociální prostředí

7. Psychologická příprava sportovce

Semináře :

1. Sebepoznání sportovce

2. Vnitřní řeč

3. Plánování cílů ve sportu

4. Využití imaginace ve sportu

5. Pozornost a koncentrace ve sportu

6. Relaxační techniky ve sportu

7. Zařazení psychologické přípravy do tréninkového cyklu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html