SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Stress management - PPPD139
Title: Stress management
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 MC [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Incompatibility : PPPD021, PPPD038, PPPD098
Pre-requisite : PPPD071
N//Is incompatible with: PPPD021
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (10.02.2011)
Stress management vychází z teorie náročných životních situací a z jejich významu při formování osobnosti jedince v průběhu životní cesty. Předmět shrnuje problematiku stresu, seznamuje studenty s moderním pojetím stresu, se stresory a psychosomatickými následky stresu. Představuje strategie a techniky vyrovnávání se se zátěžemi či adaptací na ně. Předpokládá znalosti z obecné psychologie.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (10.02.2011)

ALDWIN, C.M. Stress, Coping and Development: An IntegrativePerspective. New York, GuilfordPublications,1999

ATKINSON et al. Psychologie. Praha: Portál, 2003

HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. Praha: UK, 1998

HOŠEK, V.: Salutogeneze, In: TVS 1993/3, ss. 13-19

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2002

NEŠPOR, K. Uvolněně a s přehledem: Relaxace a meditace pro moderního člověka. Praha: Grada, 1998

PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada, 1996

SVOBODA, B., HOŠEK, V. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Praha: UK, 1992

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (10.02.2011)

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

Písemný test, ústní zkoušení

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (10.02.2011)

Přednášky:

1. Pojetí stresu, zátěže, psychofyziologie stresu, klasifikace stresu

2. Teoretické modely stresu, moderní pohled na stres, rozpoznávání stavu stresu

3. Klasifikace náročných životních situací z psychologického hlediska, specifické podoby stresu

4. Kvantifikace stresu (fyziologická měření, dotazníkové metody)

5. Osobnost a stres, dynamika stresu

5. Psychické důsledky stresu

6. Následky stresu ve sportu

7. Odolnost jako vlastnost, teorie hardiness (Kobasová, 1979), teorie SOC

8. Stres a zdraví - psychosomatika

9. Stres a jeho zvládání (obranné mechanismy, coping, strategie a techniky zaměřené na zvládání emocí - relaxace, meditace, dechová cvičení)

10. Stres a jeho zvládání (strategie a techniky zaměřené na zvládání problému - time management, plánování cílů)

11. Sociální opora, sociální vztahy a síť

12. Syndrom vyhoření, maladaptivní únavový syndrom

13. Sociální skupiny v zátěži, hromadné chování

14. Psychohygienické vlivy pohybu, adherence ke cvičení

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html