SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Teaching practice in P.E. - PPPD137
Title: Hospitační praxe ve škole
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 MC [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / 98 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D.
PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
PhDr. Mgr. Martin Pěkný, Ph.D.
PhDr. Radka Peřinová, Ph.D.
Mgr. Lucia Plevková, Ph.D.
Pre-requisite : PPPD071, PPPD132
N//Is incompatible with: PPPD101
Z//Is interchangeable with: PPPD101
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (13.12.2010)
Úkolem předmětu je postupně, prostřednictvím hospitací, seminářů a přednášek seznámit studenty s nejrůznějšími formami tělesné výchovy na všech stupních a typech škol (základní, střední, sportovní, zvláštní a speciální školy).
Literature - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (07.04.2015)

Literatura:

TILINGER, P. a kol. Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově. Praha : Karolinum, 2014

FIALOVÁ, L., FLEMR, L., MARÁDOVÁ, E., MUŽÍK, V. (2014). Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum.

RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Univerzita Karlova, 2004.

JUŘINOVÁ, I. - STEJSKAL, F. Rozvoj pohybových schopností ve školní tělesné výchově. Praha : SPN, 1987.

PLÍVA, M., JANOUCH, V. a TILINGER, P. Didaktika TV. Vybrané kapitoly IV. Praha : Univerzita Karlova, 1991.

Poznámka: obsáhlý seznam doporučené literatury ke zpracování příslušných seminárních témat je uveden v prvně uvedených skriptech.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (13.12.2010)

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

Seminární práce

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (13.12.2010)

Obsah výuky:

Semináře / cvičení:

1. Úvod do výuky, seznámení s cíli předmětu, zadání úkolů pro pozorování.

2. Seminář k projektům pozorování (obhajoba projektů).

3., 4., 5. Hospitace na ZŠ.

6. Seminář k předcházejícím hospitacím (prezentace výsledků sledování).

7., 8., 9. Hospitace na středních školách a učilišti.

10. Seminář k předcházejícím hospitacím (prezentace výsledků sledování).

11., 12., 13. Hospitace na sportovní, speciální, zvláštní resp. pomocné škole.

14. Seminář k předcházejícím hospitacím (prezentace výsledků sledování).

15. Závěrečný seminář (obhajoba závěrů sledování), vyhodnocení výuky, zápočty.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html