SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Teaching School PE - PPPD114N
Title: Didaktika školní TV
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
Teacher(s): prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
Incompatibility : PPPD113N
Interchangeability : PPPD113N
Annotation -
Last update: PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D. (01.11.2019)
This subject follows knowledge from psychology, pedagogy and basis of didactics. It informs about actual situation in school Physical education. It brings overview related to projects, content, organization changes, curriculum, evaluation and conditions in school PE. It deals with frequent mistakes of university students in start of school practice and also common offences of pupils. The subject is on the borderland between theory (didactic knowledge) and practice (preparation for the first pedagogical act in the school conditions).
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (22.02.2013)

Poslední úprava: Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. (24.2.2013)

Příprava studentů na realitu současné školy a na pedagogické praxe v tělesné výchově

Literature -
Last update: PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D. (01.11.2019)

FIALOVÁ Ludmila, FLEMR Libor, MARÁDOVÁ, Eva, MUŽÍK, Vladimír. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2885-1.

Fialová, L.: Aktuální témata didaktiky. Praha: Karolinum, 2010.

Kyriacou: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.

Petty: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.

Cangelosi: Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994.

Slavík: Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999.

Helms: Lépe motivovat, méně se rozčilovat. Praha: Portál, 1996

Časopis TVSM: posledních 5 ročníků

Rámcové vzdělávací programy pro různé typy škol

Metodický portál pro učitele na www stránkách MŠMT ČR

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (22.02.2013)

Poslední úprava: Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. (24.2.2013)

Zápočtový test

Seminární práce

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (22.02.2013)

Poslední úprava: Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. (24.2.2013)

Přednášky:

1. Podmínky pro TV (materiální, právní, kvalifikační).

2. Plánování ve školní TV (Rámcový a školní vzdělávací program, celoroční plán, příprava na vyučování).

3. Efektivita vyučovacího procesu (skladba hodiny, psychická a fyzická zátěž, pedagogicky využitý čas).

4. Diagnostická práce učitele (hodnocení a klasifikace ve školní TV, Unifit test).

5. Výchova ke zdraví (sebepojetí, tělesné sebepojetí, obezita, stravovací poruchy, pohybový režim).

6. Metodický portál pro učitele.

SAMOSTUDIUM:

Cíle školní TV

TV oslabených a talentovaných

Organizační formy

Výzkum ve školní TV

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html