SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Teaching School PE - PPPD113N
Title: Didaktika školní TV
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2009
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
N//Is incompatible with: PPPD114N
Z//Is interchangeable with: PPPD114N
Annotation -
Last update: PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D. (01.11.2019)
This subject follows knowledge from psychology, pedagogy and basis of didactics. It informs about actual situation in school Physical education. It brings overview related to projects, content, organization changes, curriculum, evaluation and conditions in school PE. It deals with frequent mistakes of university students in start of school practice and also common offences of pupils. The subject is on the borderland between theory (didactic knowledge) and practice (preparation for the first pedagogical act in the school conditions).
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (22.02.2013)

Poslední úprava: Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. (24.2.2013)

Příprava studentů na realitu současné školy a na pedagogické praxe v tělesné výchově

Literature -
Last update: PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D. (01.11.2019)

FIALOVÁ Ludmila, FLEMR Libor, MARÁDOVÁ, Eva, MUŽÍK, Vladimír. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2885-1.

Fialová, L.: Aktuální témata didaktiky. Praha: Karolinum, 2010.

Kyriacou: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.

Petty: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.

Cangelosi: Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994.

Slavík: Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999.

Helms: Lépe motivovat, méně se rozčilovat. Praha: Portál, 1996

Časopis TVSM: posledních 5 ročníků

Rámcové vzdělávací programy pro různé typy škol

Metodický portál pro učitele na www stránkách MŠMT ČR

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (22.02.2013)

Poslední úprava: Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. (24.2.2013)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

Zápočtový test.

Seminární práce.

Pedagogický výstup.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (22.02.2013)

Poslední úprava: Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. (24.2.2013)

Přednášky:

1. Podmínky pro TV (materiální, právní, kvalifikační).

2. Plánování ve školní TV (Rámcový a školní vzdělávací program, celoroční plán, příprava na vyučování).

3. Efektivita vyučovacího procesu (skladba hodiny, psychická a fyzická zátěž, pedagogicky využitý čas).

4. Diagnostická práce učitele (hodnocení a klasifikace ve školní TV, Unifit test).

5. Interkulturní výchova prostřednictvím sportu a TV.

6. Výchova ke zdraví (sebepojetí, tělesné sebepojetí, obezita, stravovací poruchy, pohybový režim).

7. Dobrodružná a prožitková cvičení ve školní TV.

Semináře:

1. Základní školské dokumenty a předpisy, pracovní zatížení učitele TV.

2. Omlouvání žáků z TV, nenošení cvičebního úboru, osvobozování z TV.

3. Nekázeň, šikana, projevy rasismu.

4. Metodický portál pro učitele TV.

5. Řízení vyučovacího procesu TV (vyučovací styly, problémové vyučování, kruhový a variabilní provoz).

6. Poznávání jiných kultur prostřednictvím her, sportů a tanců.

7. Pohybový režim školní mládeže, výchova ke zdraví.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html