SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Psychology - PPPD084TSA
Title: Psychologie
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 14/0 Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Note: you can enroll for the course repeatedly
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PaedDr. Lada Novotná
PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (05.03.2018)
Tento předmět představuje pojmový systém psychologie a základní poznatky z psychologie obecné a vývojové. Poskytuje základní přípravu pedagogům, trenérům a manažerům v oblasti psychologicko - pedagogického působení. Na teoretické poznatky získané v tomto předmětu navazují předměty Psychologie sportu, Stress management a Sociální psychologie, psychologie sportu.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (05.03.2018)

Povinná literatura:

ATKINSON et al. Psychologie. Praha: Portál, 2003

Čáp, J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie.Praha: Academia, 1998

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2004.

STERNBERG, R.J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002

Wágnerová, M. Úvod do psychologie. Praha: 2004.

Wágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál 2004.

Doporučená literatura:

EVANS, ZARATE. Evoluční psychologie. Praha: Portál, 2002

HRABAL. Diagnostika. Praha: Karolinum, 2002

KOUKOLÍK, F. Já. Praha: Karolinum, 2003

Říčan, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004.

ŠAVRDA a kol. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál, 2004

WORTMAN, C.B., LOFTUS,E.F., WEAVER, CH. Psychology: Fifth Edition. Boston: McGraw-Hill College, 1999

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (05.03.2018)

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Z - seminární práce; ZK - písemný test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (05.03.2018)

Přednášky:

1. Úvod do psychologie, historie a předmět psychologie

2. Biologická determinace psychiky

3. Vývojová psychologie - ontogeneze, fylogeneze

4. Osobnost, různé přístupy ke studiu osobnosti

5. Emoce, motivace

6. Poznávací procesy

7. Psychické poruchy

Semináře:

1. Metody psychologického výzkumu

2. Měření inteligence a tvořivosti

3. Paměť, diagnostika paměti

4. Pozornost, diagnostika pozornosti

5. Učení, základní druhy učení

6. Osobnost. diagnostika osobnosti

7. Zápočtový test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html