SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Psychology of Hardiness - PPPD021
Title: Psychologie odolnosti
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 12 / unknown (12)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Social Subjects
Comes under: APTVP prez. bc. 1.r. volit.
Incompatibility : PPPD038, PPPD098, PPPD139
Pre-requisite : PPPD071
N//Is incompatible with: PPPD139
Annotation -
Last update: PhDr. Kateřina Kadlecová (27.10.2004)
An alternative to pathogenetic approach most widespread in medicine. Fundamentals of psychology of health and positive psychology in the sense of kinesioprotection of quality of life.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (13.12.2010)

HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. Praha : UK, 1998

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál 2001.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (13.12.2010)

Požadavky na zápočet:

  • 75% správných odpovědí v písemném testu

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (13.12.2010)

Přednášky:

1. Adaptace na zátěž ve fylogenezi a ontogenezi

2. Taxonomie náročných životních situací z psychologického hlediska

3. Psychický stres

4. Techniky vyrovnávání s náročnými životními situacemi

5. Strach, frustrace, agrese

6. Sociální skupiny v zátěži, hromadné chování

7. Psychologie otužování

Semináře:

1. Testy odolnosti a vůle

2. Psychické rezervy

3. Odolnost koordinačního výkonu

4. Metodika druhotné úlohy

5. Rizikové rozhodování

6. Vztahy diskomfortu a komfortu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html