SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sport Specialization I - Coaching, Swimming - PPLS136K
Title: Sportovní specializace I – Trenérství, plavání
Guaranteed by: Plavecké sporty (51-600500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/0 C [hours/semester]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Jitka Pokorná
Mgr. Aleš Zenáhlík
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (29.01.2019)
Cílem semestru je seznámit studenty s problematikou vzniku plavecké propulze, fyziologií plaveckého výkonu a s procesem individualizace techniky jednotlivých plaveckých způsobů
Literature - Czech
Last update: Mgr. Eva Peslová (18.03.2020)

MAGLISCHO, E. W. A Primer for Swimming Coaches: Physiological foundations. Edtion ed.: Nova Science Publisher's, Incorporated, 2015. ISBN 9781634832854.

OLBRECHT, J. The science of winning: planning, periodizing and optimizing swim training. Edtion ed.: F&G Partners, 2015. ISBN 9078158069.

HANNULA, D. AND N. THORNTON Swim Coaching Bible, Volume I, The. Edtion ed.: Human Kinetics, 2001. ISBN 0736036466.

BROOKS, M. Developing swimmers. Edtion ed.: Human Kinetics, 2011. ISBN 1450429068.

HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. 3. nezm. vyd. Praha: Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1908-8.

LOHN, J. Historical dictionary of competitive swimming. Edtion ed.: Scarecrow Press, 2010. ISBN 0810867753.

MCLEOD, I. Swimming anatomy. Edtion ed.: Human Kinetics, 2010. ISBN 1450409172.

GUZMAN, R. The Swimming Drill Book, 2E. Edtion ed.: Human Kinetics, 2017. ISBN 1492508365.

LYNN, A. Swimming: Technique, training, competition strategy. Edtion ed.: Crowood, 2014. ISBN 1847978614.

MAGLISCHO, E. W. Swimming fastest. Edtion ed.: Human Kinetics, 2003. ISBN 0736031804.

COLWIN, C. Breakthrough swimming. Edtion ed.: Human kinetics, 2002. ISBN 0736037772.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Eva Peslová (25.10.2019)

Zápočet:

Docházka

Teoretický test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Eva Peslová (18.03.2020)

Přednášky:

1. Úvod do specializace, efektivita plaveckého pohybu ve vodě

2. Modelová technika kraul, didaktika

3. Modelová technika prsa, didaktika

4. Modelová technika znak, didaktika

5. Modelová technika motýlek, didaktika

6. Technika startů, obrátek, dohmatů a předávek kraul, znak, prsa a motýlek

7. Závěrečný seminář

Semináře:

1. Vliv turbulentního a laminárního proudění na plavecký pohyb

2. Modelová technika kraul, didaktika

3. Modelová technika prsa, didaktika

4. Modelová technika znak, didaktika

5. Modelová technika motýlek, didaktika

6. Technika startů, obrátek, dohmatů a předávek kraul, znak

7. Technika startů, obrátek, dohmatů a předávek prsa, motýlek

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html