SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Didactics of Swimming - PPLS120N
Title: Didaktika plavání
Guaranteed by: Plavecké sporty (51-600500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: 100 / 58 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Teacher(s): PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Eva Peslová
Mgr. Jitka Pokorná
Interchangeability : PPLS120NK
Z//Is interchangeable with: PPLS120NK
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)
Předmět vytváří teoretické zázemí k tvorbě pohybových programů ve vodě se specifickým zaměřením na plaveckou výuku, pohybový trénink, aqua-fitness, zdravotní plavání a na zážitkový obsah. Ve cvičeních prohlubuje a ověřuje didaktické profesní dovednosti pro organizaci pohybových programů ve vodě.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)

BĚLKOVÁ, T. Plavání Zdokonalovací plavecká výuka. 1. vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. 47 s. ISBN 80-205-0550-4.

ČECHOVSKÁ, I., JURÁK, D., POKORNÁ, J. Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha: Karolinum, 2012. 90 s. ISBN978-80-246-1948-4.

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2154-5.

ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha: Grada Publishing, 2003.

HOFER, Z. et al. Technika plaveckých způsobů. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. 100 s., ISBN 80-246-0169-9.

MILER, T. et al. Prevence, bezpečnost a záchrana u vody: bazény, koupaliště a aquaparky. 1. vyd. Praha: Ondřej Falešník - FALON pro Českou školu záchrany tonoucích s.r.o., 2016. 243 s. ISBN 978-80-87432-20-4.

KOVAŘOVIC, K., PESLOVÁ, E., FELGROVÁ I. Plavecké sporty a plavání ve vícebojích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 78 s. ISBN 978-80-246-1746-6.

Čechovská, I., Miler, T., Chrudimský, J. (Eds.) Aktualizované poznatky z didaktiky plavání III. Praha: UK FTVS, 2017. 169 s. ISBN 978-80-87647-41-7.

Čechovská, I., bRTNÍK, t., kRAMPEROVÁ, V. (Eds.) Aktualizované poznatky z didaktiky plavání II. Praha: UK FTVS, 2017. 129 s. ISBN 978-80-87647-18-9.

Čechovská, I. (Ed.) Aktualizované poznatky z didaktiky plavání I. Praha : UK FTVS, 2017. 99 s. ISBN 978-80-87647-02-8.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Eva Peslová (10.06.2019)

Zápočet

  • aktivní účast na přímé výuce z 85 %
  • na zadané téma pozitivně hodnocený didaktický výstup
  • seminární práce na zadané téma
  • hospitace a praxe v plavecké škole
  • test plavecké všestrannosti 300 m v limitu muži 7:30, ženy 8:30

Zkouška

Písemný vědomostní test a ústní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)

Semináře:

1.Benefity plavání. Tvorba pohybových programů ve vodě.

2. Strategie volby cíle a režimu programu..

3. Řízení zatěžování v plavání.

4. FITT principy, zatěžování ve vodě.

5. Tréninkové metody v plavání.

6. Tvorba pohybových programů aqua-fitness.

7. Tvorba zdravotně zaměřených pohybových programů ve vodě.

Cvičení:

1. Ověřování plavecké kompetence (hodnocení plavecké úrovně, motorické testy ve vodě).

2. Hodnocení techniky plaveckých způsobů.

3. Hodnocení plavecké zdatnosti.

4. Programy ve vodě - zdravotně orientované, regeneračně zaměřené, kontrola tělesné hmotnosti, zaměřené na prožitek, příprava na hobby sport.

5. Programy aqua-fitnes.

6. Programy kondičního tréninku (pro jiné sporty než plavání).

7. Specifické tréninkové metody ve vodě.

8. Rozvoj aerobních schopností ve vodě.

9 Rozvoj svalové síly ve vodě.

10. Rozvoj anaerobních schopností ve vodě..

11. Využití sporttestrů v hodnocení intenzity zatížení.

12. Organizační formy tréninku/výuky na bazéně.

13. - 14. Hospitace a pedagogická praxe.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html