SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Swimming II - PPLS118
Title: Plavání II
Guaranteed by: Plavecké sporty (51-600500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 127 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jitka Pokorná
Teacher(s): Mgr. Eva Peslová
Mgr. Jitka Pokorná
Mgr. Aleš Zenáhlík
Interchangeability : PPLS093, PPLS118K
Z//Is interchangeable with: PPLS118K
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)
Předmět se zaměřuje se na diagnostiku techniky, korekci chyb a zdokonalování individuálního provedení techniky jednotlivých plaveckých způsobů. Z oblasti plavecké zdatnosti předmět seznamuje studenty se základy pohybového tréninku ve vodě (plavání pro udržení a rozvoj plavecké zdatnosti, aqua-fitness, zdravotní plavání) a vodního záchranářství. Součástí předmětu jsou krátké didaktické výstupy studentů.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.

ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0462-5.

ČECHOVSKÁ, I., JURÁK, D., POKORNÁ, J. Pohybový trénink ve vodě. 1. vyd. 1. dotisk. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-1948-4.

HOFER, Z. et al. Technika plaveckých způsobů. 4.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016. ISBN 978-80-246-3263-6.

MILER, T. et al. Prevence, bezpečnost a záchrana u vody: bazény, koupaliště a aquaparky. 1. vyd. Praha: Ondřej Falešník - FALON, 2016. ISBN 978-80-87432-20-4.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Eva Peslová (10.06.2019)

Zápočet

  • aktivní účast na přímé výuce 85%
  • 100 m PZ v časovém limitu M 1:40, Ž 1:53
  • 400 K v časovém limitu M 8:00, Ž 9:00
  • záchranná akce
  • písemná práce
  • didaktická činnost
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)

Témata cvičení:

1. Diagnostika techniky plaveckých způsobu kraul, znak

2. Diagnostika techniky plaveckých způsobů prsa, motýlek

3. Korekční cvičení pro rozvoj techniky kraul, znak

4. Korekční cvičení pro rozvoj techniky prsa, motýlek

5. Diagnostika techniky startovního skoku a obrátek

6. Korekční cvičení pro rozvoj techniky startovního skoku a obrátek

7. Pohybový trénink ve vodě - rozvoj aerobní zdatnosti

8. Pohybový trénink ve vodě - rozvoj svalové síly (bez pomůcek)

9. Pohybový trénink ve vodě - rozvoj svalové síly (s pomůckami)

10. Štafetové formy plavání pro rozvoj aerobní zdatnosti a svalové síly

11. Aqua-fitness - pohybové aktivity ve vodě bez pomůcek, s pomůckami

12. Zdravotně orientované plavání - základní plavecké dovednosti, modifikace K, P, Z, D-vlnění

13. Základy vodního záchranářství - plavecká příprava vodního záchranáře

Základy vodního záchranářství - osobní zásah

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html